Oman elintapamuutoksen polku, FINGER-mallin mukainen elintapaohjauksen väline

Palvelupolku tarjoaa tietoja terveyttä edistävistä elintavoista, ohjeita elintapamuutoksen tekemiseen sekä koostaa omahoito-ohjelmia, hyvinvointivalmennuksia, sekä terveys- ja liikuntapalveluiden yhteystietoja yhteen paikkaan

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Oman elintapamuutoksen polku, FINGER-mallin mukainen elintapaohjauksen väline
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelupolku tarjoaa tietoja terveyttä edistävistä elintavoista, ohjeita elintapamuutoksen tekemiseen sekä koostaa omahoito-ohjelmia, hyvinvointivalmennuksia, sekä terveys- ja liikuntapalveluiden yhteystietoja yhteen paikkaan

Toteutuspaikka
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Petra Rajamäki

Luotu

11.05.2023

Viimeksi muokattu

13.10.2023
Toimintaympäristö **

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, hillitä kustannusten nousua sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. 

Oman elintapamuutoksen polun kehittämisessä toimimme  Hämeen strategian arvojen mukaisesti. Oma Hämeen arvot ovat vaikuttavuus, rohkeus, yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys. Vaikuttavuuden periaatteen mukaisesti sitoudumme toimimaan suunnitelmallisesti parantaaksemme asukkaan hyvinvointia mahdollisimman paljon. Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti tarjoamme asukkaalle hänen tarvitsemansa palvelun kaikille samoilla kriteereillä ja palvelumme ovat tasalaatuisia. Asiakaslähtöisyyden periaatteen mukaan teemme työmme yhdessä asukkaan kanssa hänen toimintakykyään ja osallisuuttaan tukien.

Oman elintapamuutoksen polun sisällöt on rakennettu muisti-ja ajattelutoimintoja edistävän FINGER-toimintamallin mukaan. FINGER-mallin osa-alueisiin, aivoterveys, liikunta, ravitsemus, riippuvuuden ja uni, perustuva jaottelu kulkee mukana koko polun läpi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä kaikki täysi-ikäiset hyvinvointialueen asukkaat. Asiakashaastattelut toteutettu polun sisällöstä ja tehty niiden perusteella muutoksia.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Jatkossa elintapapolun omistajiksi valittu hyvinvoinnin edistämispäällikkö  sekä PTH puolelta palvelualueylilääkäri. Syksyllä 2023 valittu elintapaneuvonnan koordinaattori  alkaa myös kehittää elintapaohjauksen toimintamallia HVA:lle, jossa työssä voi hyödyntää Oman elintapaohjauksen polkua alustana. Tarkoituksena kehittää polkuun ammattilaisosio, jossa on kuvattuna HVA:n elintapaohjauksen malli. Ammattilaisosion ja toimintamallin kehittämiseen tarkoitus osallistaa elintapaohjausta tekevää hoitohenkilöstöä. 

Oman elintapa ohjauksen polusta on pidetty kevään 2023 aikana asukas- ja ammattilaisinfoja sekä syksyn 2023 aikana on käynnissä kierros HVA:n vastaanotoilla, jonka yhteydessä kerrotaan ammattilaisille Oman elintapaohjauksen polusta sekä myös elintapaohjauksen teemaan liittyvistä elintapaohjauksen etäryhmistä. Kuitenkin Elintapaohjauksen polun käytön  juurruttamiseksi olisi tärkeää saada yhteinen toimintamalli alueen elintapaohjaukselle. Tämä kehitystyö jatkuu elintapaohjauksen koordinaattorin toimesta hankkeen päätyttyä.

Kansikuva
Mainosjuliste elintapapolusta. Julisteen kuvitus Taru Arnkil

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä