Teknologia tukemassa iäkkään henkilön kotona asumista toimintakyvyn omatoimisessa ylläpidossa

Iäkkään henkilön toimintakyvyn omatoiminen ylläpitö sekä ennakoiva tuki ja motivointi teknologian hyödyntämiseen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Teknologia tukemassa iäkkään henkilön kotona asumista toimintakyvyn omatoimisessa ylläpidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Iäkkään henkilön toimintakyvyn omatoiminen ylläpitö sekä ennakoiva tuki ja motivointi teknologian hyödyntämiseen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi.

 

Toteutuspaikka
PirKATI-hanke
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Mari Kovanen

Luotu

27.12.2021

Viimeksi muokattu

14.01.2022
Toimintaympäristö **

KATI-toimintamalli (Kotona asumista tukeva teknologia ikääntyneille, VTT & THL 2020) kohdentuu julkisiin kotihoitopalveluihin ja kansalaisen tukemiseen itsenäisessä toimintakyvyn ylläpidossa. 

Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus kehittämisohjelman (PirSote) PirSOTE:n hankesuunnitelmassa ikäihmisten palveluiden kehittämistoimenpiteitä ovat mm. ympärivuorokautisten ja päivystyksellisten kotihoitopalvelujen
käyttöönottaminen Pirkanmaalla sekä etähoivan ja -hoidon palvelujen lisääminen kotihoidossa, kotiutusten yhteydessä, omaishoitoperheille ja muille etäpalveluja tarvitseville asiakasryhmille. PirKATI:ssa kehitetään toimintamalleja, joita hyödynnetään kotona tapahtuvassa hoidossa ja joilla arvioidaan niiden vaikuttavuutta PirSOTE:n tavoitteisiin pääsemiseksi.

Sosiaali-  ja terveysministeriön Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka- ohjelman (HYTEAIRO) osa-alue on ikääntyneiden henkilöiden ja muiden tukea tarvitsevien itsenäisen kotona asumisen tukeminen edistyneiden teknologioiden keinoin. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikääntynyt henkilö ei ole vielä kotihoidon asiakas eikä hän ole hakemut kotiin annettavia palveluja. Hänellä ei ole vielä kotihoidon palvelutarvetta. Hän ei vielä tarvitse säännöllisesti sosiaali- tai terveyspalveluja. Asiointi sosiaali- tai terveydenhuollossa on satunnaista. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Hyvinvointiteknologia Ikääntyminen Ennaltaehkäisy

Ilmiöt

Robotisaatio ja tekoäly Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia

Kohderyhmä

Ammattilaiset Ikäihmiset