Terapianavigaattori Kymenlaakson hyvinvointialueella (RRP, P4, I1)

Tavoitteena on, että asiakas täyttää Terapianavigaattorin ennen yhteydenottoa. Ammattilainen toteuttaa ensijäsennyksen ja asiakkaan kanssa käydyn keskustelun pohjalta ohjaa asiakkaan oikea-aikaisesti oikeantasoiseen palveluun.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terapianavigaattori Kymenlaakson hyvinvointialueella (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että asiakas täyttää Terapianavigaattorin ennen yhteydenottoa. Ammattilainen toteuttaa ensijäsennyksen ja asiakkaan kanssa käydyn keskustelun pohjalta ohjaa asiakkaan oikea-aikaisesti oikeantasoiseen palveluun.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakasohjaus ja yleisvastaanotot
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

29.04.2024

Viimeksi muokattu

29.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa on kyse yhteisestä tavasta toimia Kymenlaakson hyvinvointialueen tasolla huolimatta missä hoidon tarpeen arvio tehdään. 

Terapianavigaattorin avulla toteutettava hoidontarpeen arvio tasalaatuistaa palvelua. Terapianavigaattori osallistaa asiakasta ja helpottaa/sujuvoittaa ammattilaisen toteuttamaa arvioita ja oikean hoitomuodon löytymistä.

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson alueella miepän asiakasohjauksen ja terveysasemien yleisvastaanottojen ammattilaiset on koulutettu Terapianavigaattorin ensijäsennykseen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasryhmä Terapianavigaattorin osalta ovat kaikki alueen täysi-ikäiset asukkaat. 

Asiakkaita osallistetaan kertomalla/jakamalla tietoa navigaattorista eri foorumeissa, jotta asiakkaat voivat löytää navigaattorin pariin. Asiakas täyttää navigaattorin itsenäisesti ennen yhteydenottoa asiakasohjaukseen. 

Kymen hva:n prototyyppiyhteisöä osallistettiin pilotin suunnittelun aikana ja kerättiin kokemuksia terapianavigaattorista Tulevaisuuden sotekeskus hankkeen aikana jolloin toimintamallin käyttö alueella aloitettiin.

Kokemusasiantuntijoiden kautta saadaan myös arvokasta tietoa navigaattorin toiminnasta tai kehittämistoimista. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Terapianavigaattorin pariin voi ohjautua Kymenlaaksossa monella tapaa; verkkosivuilta, ammattilaisen tiedottamana, puhelimen vastaajan kautta (asiakasohjaukseen jonottaessa), tai chatin  kautta. 

Tavoitteena on, että asiakkaat täyttävät terapianavigaattorin ennen yhteydenottoaan. Toiminnasta saadaan navigaattorin avulla mahdollisimman tasalaatuista ja yhdenmukaista. Hoidontarvetta arvioidessa navigaattorin antaman tiedon pohjalta arviosta tulee kattava ja arviointi on tasalaatuista. 

Terapianavigaattorin ensijäsennykseen eli purkamiseen kouluttaminen vaatii resurssia kouluttautumiseen ja osaamisen vahvistamiseen. Koulutus on verkossa sujuvasti, nopeasti toteutettava.

Toimintamallin juurtumiseen tarvitaan aikaa ja osaamisen lisääntymistä (etenkin yleisvo) ja erityisesti esihenkilötason, johdon tukea. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli tarvitsee tukea ja aikaa jalkautuakseen ja juurtuakseen palveluihin kunnolla. Tätä työtä parhaillaan jatketaan Suomen kestävän kasvun ohjelmassa. Johdon sitouttaminen tärkeää. Yhteinen tahtotila. 

Kansikuva
Kuva: Kymenlaakson hyvinvointialue

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt