Kohti osallisuutta ja aktiivisuutta tukevaa sosiaaliturvaa – perustoimeentulon turvan ja palvelujen on tuettava toisiaan

Työikäisten työttömyyttä, sairautta ja työkyvyttömyyttä koskevassa perustoimeentulon turvassa ja palveluissa on tunnistettu ongelmia, jotka heikentävät osallisuuden kokemusta ja aktiivisuutta.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Asuinalueen yhteiskehittäminen siltaustoiminnan avulla -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Yhteisöllisyys
Asukas
Työllistyminen
Kansalaistoiminta

Digiohjauksella nuori palveluihin, toimintamalli kuuluu Osallisuuden palaset -kokonaisuuteen.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Henkilökohtainen apu
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Palvelutarve
Osallisuus

Komppaa-ryhmätoiminnasta keinoja oppimisvaikeuksien kompensoimiseen. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Psykososiaalinen tuki
Yhteiskehittäminen
Ryhmätoiminta

Koppia asiakkaasta -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Toimintakyky
Moniammatillisuus
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Sosiaalinen kuntoutus

Liikuntaneuvonta − monialaista tukea hyvinvointiin. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Liikunta
Nuorisotyö
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Syrjäytyminen

Luontolähtöinen työpajatoiminta kuuluu Osallisuuden Palasiin, joita rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Toimintamalli
Green care
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalinen kuntoutus
Luonto

Luova toiminta keinona harjoitella epäonnistumista – Mokaamalla oppiminen -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Toimintakyky
Osallisuus
Ryhmätoiminta

Lähityö -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kuntalaiset
Aikuissosiaalityö
Yhteistyö

Matalan kynnyksen digituki. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Digitaaliset palvelut
Päihteet ja riippuvuudet

Matalan kynnyksen talousneuvonta on "osallisuuden palanen", jolla voidaan edistää heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.
Toimintamalli
Taloudellinen kestävyys
Psykososiaalinen tuki
Osallisuus
Aikuissosiaalityö

Naapuriäidit – kohderyhmästä toimijaksi -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Maahanmuutto
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ryhmätoiminta

Ryhmätoiminta toimintavalmiuksien vahvistajana -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Ryhmätoiminta
Toimintakyky
Osallisuus
Pitkäaikaistyöttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus

Työpajaliikunnalla osallisuutta ja työkykyä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kuntouttava työtoiminta
Työpajatoiminta
Työkyky

Työttömille tietoa terveystarkastuksista jalkauttamalla -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Terveydenhuolto
Pitkäaikaistyöttömyys
Työttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Terveyden edistäminen

Osallisuuden palanen: Vankitaustaisten asiakassuhteen rakennus dialogissa stigmoja murtaen
Toimintamalli
Vuorovaikutus
Psykososiaalinen tuki
Osallisuus
Eriarvoisuus
Rikoksentorjunta

Vapaa-ajan ranneke kimmokkeena yhdessä virkistymiseen -toimintamallin knasikuva.
Toimintamalli
Ryhmätoiminta
Toimintakyky
Kulttuuripalvelut
Liikunta
Sosiaalinen kuntoutus

Välivuokra-asuttamalla kiinni arkeen – asumisen riskit minimiin -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Sosiaalipalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Asumispalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus

Yhteinen ruokailu lähentää ja laskee kynnyksiä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Ryhmätoiminta