Meidanhame.fi järjestötietopalvelu (Toimeksi - verkkopalvelukokonaisuuden Kanta-Hämeen aluepalvelu)

Meidanhame.fi järjestötietopalvelu kokoaa tietoa järjestöistä, yhdistyksistä ja yhteisöistä Kanta-Hämeen alueella. Järjestötietopalvelun kautta kolmannen sektorin toiminta löytyy kunnittain ja teemoittain. Sivuilla lisäksi tietoa yhteistyöstä ja olemassa olevista verkostoista

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Meidanhame.fi järjestötietopalvelu (Toimeksi - verkkopalvelukokonaisuuden Kanta-Hämeen aluepalvelu)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Meidanhame.fi järjestötietopalvelu kokoaa tietoa järjestöistä, yhdistyksistä ja yhteisöistä Kanta-Hämeen alueella. Järjestötietopalvelun kautta kolmannen sektorin toiminta löytyy kunnittain ja teemoittain. Sivuilla lisäksi tietoa yhteistyöstä ja olemassa olevista verkostoista

Toteutuspaikka
Hämeen Setlementti ry:n ylläpitämä verkkopalvelu www.meidanhame.fi
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

20.10.2020

Viimeksi muokattu

20.10.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Meidanhame.fi järjestötietopalvelun perusideana on tarjota Kanta-Hämeen järjestö- ja yhdistystoimijoille yhtenäinen kanava tehdä omaa toimintaansa näkyväksi sekä maakunnan asukkaille ja eri alojen ammattilaisille yhtenäinen kanava löytää tietoa alueen järjestötoimijoista ja toiminnasta. Meidanhame.fi palvelu kokoaa tietoa alueen järjestöyhteistyöstä ja olemassa olevista yhteistyöverkostoista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Verkkopalvelun perustaminen

Verkkopalvelun käynnistämisestä syntyy perustamiskustannuksia ja sivuston sisältöjen suunnitteluun ja rakentamiseen vaaditaan henkilöresurssia. Henkilöstön työaika perustamisessa riippuu sivuston sisältökokonaisuudesta ja henkilöstön osaamisesta.

Maakunnallisen aluepalvelun rakentamiseen osaksi Toimeksi - verkkopalvelukokonaisuutta vaatii sitoutumista Toimeksi - verkoston yhteisiin toimintakäytäntöihin ja verkoston työskentelyyn. Jokaisesta alueorganisaatiosta verkoston toimintaan valitaan edustajat johtoryhmään sekä asiantuntijaryhmään.

Perustamisvaiheessa tulee myös huomioida, että henkilöstöresurssia tarvitaan verkkopalvelun markkinointiin, opastukseen ja tunnetuksi saamiseen alueen järjestöille ja yhdistyksille. Järjestökentän toimijoiden tavoittaminen vaatii monikanavaista viestintää, verkostoitumista ja erityisesti jalkautumista kuntiin. 

Verkkopalvelun ylläpito

Jokainen aluepalvelu maksaa oman osuutensa Toimeksi - verkkopalvelukokonaisuuden teknisen alustan ylläpidon kustannuksista sekä osallistuu palvelun yhteiseen kehittämispottiin ennakkoon määritetyllä rahallisella panoksella.

Ylläpitotyö vaatii henkilöstöresurssia seuraavien tehtävien suorittamiseen:

Käyttäjien tuki 

  • yhteydenotot, viestintä käyttäjille, ilmoitettujen tietojen päivittäminen, palvelun käytön opastukset maakunnan alueella ja käyttäjätuki puhelimitse sekä sähköpostitse  

Laadunvalvonta ja sisällön ajan tasaisuus 

  • sivuston toimivuudesta huolehtiminen ja virheistä ilmoittaminen, sisällön tarkistukset ja seuranta, toimijatietojen päivitysprosessi, verkkosivun tilastotietojen kokoaminen, tietosuojasta ja saavutettavuudesta huolehtiminen sekä tarvittavat muutokset verkkosivuilla erilaisten päivitysten ja toimeksi-verkoston yhteistyönä tehtävän kehittämistyön myötä. 

Verkostotyö 

  • Toimeksi-verkoston kuukausipalaverit, kehittämispäivät, yhteiskehittäminen sekä yhteiset ylläpidolliset tehtävät. Lisäksi yhteistyö alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Sisällöntuotanto 

  • Ajankohtaiset uutiset ja ilmoitukset sivustolla, mahdollinen uutiskirje

Kehittämistoiminta 

  • Käyttäjäpalautteen kerääminen ja kokoaminen, verkkosivuston kehittäminen vastaamaan kentältä nousseita tarpeita.

Viestintä ja markkinointi 

  • Verkkopalvelun esittelyt, viestintämateriaalien ylläpito, viestintä kohderyhmälle verkossa sekä alueen muissa medioissa ja kanavissa