Valmennus pohjautuu THL:n Hyvä vastaanotto 2.0 -valmennukseen, jossa fokuksena on perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan saatavuuden parantaminen. Valmennuksessa lisätään ymmärrystä kysynnästä ja saatavuudesta sekä tuetaan toiminnan muutoksiin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
PirSOTEn saatavuusvalmennus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennus pohjautuu THL:n Hyvä vastaanotto 2.0 -valmennukseen, jossa fokuksena on perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan saatavuuden parantaminen. Valmennuksessa lisätään ymmärrystä kysynnästä ja saatavuudesta sekä tuetaan toiminnan muutoksiin. 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan liitto / PSHP:n Perusterveydenhuollon yksikkö (Tays)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tuija Vuolle

Luotu

12.05.2022

Viimeksi muokattu

27.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

PirSOTEn saatavuusvalmennus rakentui neljästä livenä toteutettavasta työpajapäivästä, joista ensimmäinen oli 10.5.2022 ja viimeinen 14.12.2022. Valmennus lähti käyntiin nykytilan kartoituksella ja mittaussuunnitelman luomisella. Toista työpajapäivää varten suoritettiin mittaukset kysynnästä ja kapasiteetista (käytetystä työajasta). Toisessa työpajassa analysoitiin tehtyjen kysynnän ja työajan seurannan mittausten dataa, asetettiin SMART-tavoite sekä tuotettiin PDSA-suunnitelmia. Kolmannessa työpajassa arvioitiin PDSA-suunnitelmien etenemistä ja tehtiin tarvittaessa uusia suunnitelmia. Viimeisessä työpajassa esiteltiin valmennuksen tuotoksia postereiden kautta sekä arvioitiin oma kehittämisen tilanne. Tarkempi työpajojen sisältö on kuvattuna toimintamallin liitteissä. 

Saatavuusvalmennuksella haettiin tietoa ja ymmärrystä palveluiden kysynnästä ja työhön käytetystä ajasta. Valmennuksella tuettiin päivä-/viikkotasoiseen kysyntään vastaavien toimintatapojen rakentamista.  Saavutetuilla tiedoilla ja opeilla tuettiin päivittäisjohtamista. 

Toimintaympäristö **

1.9.2023 voimaan astuva hoitotakuulaki määrittää uudet hoitoon pääsyn aikarajat. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Valmennukseen osallistui kahdeksan Pirkanmaan kuntaa/yhteistoiminta-aluetta. Kuusi muuta olivat mukana THL:n järjestämässä Hyvä vastaanotto -valmennuksessa. Vain yksi kunta jäi valmennuksien ulkopuolelle. Valmennus oli kohdennettu lääkäreille, hoitajille, fysioterapeuteille, miepä-ammattilaisille sekä suun terveydenhuollon ammattilaisille. Jokainen tiimi itse päätti ryhmänsä kokoonpanon ja monialaisuuden. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Valmennuksessa opetettiin PDSA-syklin mukainen kehittäminen, mikä puolestaan tukee yksiköiden omaa jatkuvaa kehittämistä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Useampi tiimi sai suunnitelluilla PDSA-sykleillä tehtyä toiminnan muutoksia omaan yksikköönsä loppuvuoteen 2022 mennessä. Pirkanmaan hyvinvointialueen alkaminen hajotti valmennukseen osallistuneet tiimit, joten suunniteltua jatkoarviointia toukokuussa 2023 ei voitu toteuttaa (kysely toimitettiin, mutta siihen ei saatu vastauksia). 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vastaavaa valmennusta suositellaan toteutettavaksi etenkin sote-asemille. Prosessiin kannattaa varata riittävästi aikaa esim. vuosi. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis