Etunimi
Riku
Sukunimi
Metsälä
Organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue
Esittelyteksti
PirSote/Hoppu, avosairaanhoidon hankepäällikkö

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Mielen hyvinvointi
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut

Toimintamalli
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Perusterveydenhuolto

Toimintamalli
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Avosairaanhoito

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Toimintamalli
Saatavuus
Hoidontarve
Digitaaliset palvelut
Yhdenvertaisuus

Toimintamalli
Mielenterveys
Mielen hyvinvointi
Mielenterveyspalvelut
Perustason mielenterveyspalvelut

Toimintamalli
Päihdepalvelut
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset

Toimintamalli
Yhteistyö
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Sosiaalihuolto

Toimintamalli
Tietojohtaminen
Perusterveydenhuolto
Perustason mielenterveyspalvelut

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Saatavuus
Hoitotakuu

Toimintamalli
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Terveyspalvelut
Avosairaanhoito

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Pitkäaikaissairaat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto

Toimintamalli
Päihdepalvelut
Moniammatillisuus
Päihteet ja riippuvuudet
Yhteistyö

Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön kohtaamisen ja palveluohjauksen tuki
Toimintamalli
Perustason mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut

Suostumus monialaiseen tiedonvaihtoon tarvitaan monialaisen työn mahdollistamiseen.
Toimintamalli
Asiakastyö
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Kansikuva_Tampereen terveysasemien Tiimimalli 2.0
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset
Tiimityö
Saatavuus

Tehosun toimintamallikaavio
Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Hoitotakuu
Avosairaanhoito

Käytetyt kehittämisen tuen menetelmät
Toimintamalli
Prosessien kehittäminen
Yhteiskehittäminen
Avosairaanhoito
Kuntoutus

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Hoitotakuu

Kokonaisuudet, joissa mukana

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Saatavuus
Hoitotakuu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vaikuttavuus