PirKOTI Pirkanmaan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeen tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden henkilöiden palveluja tarjoamalla asiakkaan yksilölliset ja muuttuvat tarpeet huomioivat, ammattitaitoiset, oikea-aikaiset ja turvalliset palvelut ympäri vuorokauden.

 

Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke | Innokylä (innokyla.fi)

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Gerontologinen sosiaalityöntekijä ja asiakas
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Ikääntyminen
Asiakassegmentointi

ISBAR-kortti
Toimintamalli
Kotihoito
Asumispalvelut
Vanhuspalvelut
Moniammatillisuus

Kaksi tyytyväistä asiakasta ja hoitana
Toimintamalli
Kotihoito
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Tietojohtaminen

Esihenkilön vuosikello
Toimintamalli
Tietojohtaminen
Johtaminen
Arviointi ja tiedonkeruu

Lähihoitajan perehdytysrunko
Toimintamalli
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Laatutyö
Turvallisuus
Yhdenvertaisuus

Vastuuhenkilön vuosikello
Toimintamalli
Arviointi ja tiedonkeruu
Tietojohtaminen
Ikääntyminen

Kuvassa teknologiakoordinaattori ja kotihoidon hoitaja
Toimintamalli
Etäpalvelu
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia

Kuvassa on osa kotiutusjulisteesta
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotiutus
Kotihoito

Kuvituskuva
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Asiakaslähtöisyys
Itsemäärääminen

Kuva nuoresta mieslääkäristä
Toimintamalli
Kotihoito
Asumispalvelut
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto

Lähitori Arjen tukea ja kohtaamisia
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Ennaltaehkäisy
Neuvonta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Laatutavoitteet
Toimintamalli
Ikääntyminen
Tietojohtaminen

RAI-laatumoduulin käyttö Lähitorille ohjaamisessa
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Kotihoito
Ennaltaehkäisy
Toimintakyky
Psykososiaalinen tuki

Taustalla haaleana kuva miehestä, edessä ohjaajan klaffi, jossa lukee Tahtoni mukaan hoidetaan- videotuotanto hoitotahdosta ja hoidonrajauksista
Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Itsemäärääminen
Kotihoito
Asiakaslähtöisyys
Asumispalvelut

Henkilöstöä yhteiskehittämässä saman tietokoneen äärellä
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Kotihoito
Tietojohtaminen

Kansikuva etäkotihoidon jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Toimintakyky

Toimintamalli
Etäpalvelu
Asumispalvelut
Vanhuspalvelut
Digitaaliset palvelut

Kahdet kädet
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen

Ihmisiä tuolissa istumassa
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kuntoutus
Toimintakyky
Yhteistyö

Toimintamalli
Ikääntyminen
Toimintakyky
Arviointi
Johtaminen
Tietojohtaminen