PirKOTI Pirkanmaan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeen tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden henkilöiden palveluja tarjoamalla asiakkaan yksilölliset ja muuttuvat tarpeet huomioivat, ammattitaitoiset, oikea-aikaiset ja turvalliset palvelut ympäri vuorokauden.

 

Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke | Innokylä (innokyla.fi)

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Kansikuva etäkotihoidon jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Toimintakyky

Toimintamalli
Etäpalvelu
Asumispalvelut
Vanhuspalvelut
Digitaaliset palvelut

Kahdet kädet
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen

Ihmisiä tuolissa istumassa
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kuntoutus
Toimintakyky
Yhteistyö

Konsultaation tarkistuslista lähihoitajalle
Toimintamalli
Kotihoito
Ikääntyminen
Asumispalvelut
Yhteistyö
Turvallisuus

Asiakaskokemusmittaristo kotihoito
Toimintamalli
Kotihoito
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Tietojohtaminen

Teknologian edistämisessä tunnistetaan nykytila sekä määritellään tavoitetaso ja seurattavat mittarit
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Kotihoito
Etäpalvelu
Tietojohtaminen

Yöhoidon käynnistämisen toimintamalli kotihoidossa
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Asiakaslähtöisyys
Itsemäärääminen

Toimintamalli
Ikääntyminen
Toimintakyky
Arviointi
Johtaminen
Tietojohtaminen

Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Ennaltaehkäisy

Verkkoaivoriihen osallistamispolku
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Kotihoito
Tietojohtaminen