ITRO-hanke 2021 - 2022 ( Itsemurhien ehkäisy riskiryhmäinterventioiden ja osaamisen juurruttamisen kautta)

Hanke toteutetaan Länsi-Pohjan alueella, jossa itsetuhoisuus on muuta maata ja väestöä yleisempää. Hankkeen tavoitteena on lisätä ammattilaisten itsemurhien ehkäisyosaamista, tarjota väestölle tietoa itsemurhien ehkäisystä sekä kehittää asiakasohjausta eri palvelujen piiriin.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
ITRO-hanke 2021 - 2022 ( Itsemurhien ehkäisy riskiryhmäinterventioiden ja osaamisen juurruttamisen kautta)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hanke toteutetaan Länsi-Pohjan alueella, jossa itsetuhoisuus on muuta maata ja väestöä yleisempää. Hankkeen tavoitteena on lisätä ammattilaisten itsemurhien ehkäisyosaamista, tarjota väestölle tietoa itsemurhien ehkäisystä sekä kehittää asiakasohjausta eri palvelujen piiriin.

 

Toteutuspaikka
MIELI Suomen Mielenterveys ry, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Meri-Lapin mielenterveys ry / Kriisikeskus Turvapoiju, Surunauha ry
Paikkakunta tai maakunta
Kemi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Frans Horneman

Luotu

24.09.2021

Viimeksi muokattu

16.03.2022
Toimintaympäristö **

 Mitä?

Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat itsemurhaa yrittäneet, itsemurhan kautta läheisensä menettäneet, sote-henkilöstö ja velkaantuneita kohtaavat ammattilaiset, jotka ovat avainryhminä itsetuhoisten henkilöiden kohtaamisessa. Kohderyhmänä on myös laajemmin hankealueiden väestö, jonka tietoa itsemurhien ehkäisystä pyritään lisäämään sekä vaikuttamaan itsemurhaan liittyviin asenteisiin.

Hankkeen aikana koulutetaan ammattilaisia itsemurhien ehkäisyn menetelmiin: itsemurhariskin tunnistaminen ja puheeksiotto, turvasuunnitelmaprotokollan toteutus ja Käypä hoito-suosituksen mukainen Linity-interventio.

Itsemurhan tehneiden ja itsemurhaa yrittäneiden omaiset on tunnistettu hankkeessa tärkeänä kohderyhmänä ja heille tarjotaan ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä ja kriisiapua.

Itsemurhien ehkäisyohjelman tavoitteita toteutetaan myös viestinnän keinoin asenteisiin vaikuttamalla.

Hankkeen tavoitteet

  1. Vähentää itsemurhia ja itsemurhayrityksiä.
  2. Lisätä eri ammattiryhmien osaamista itsetuhoisuuden kohtaamisessa, havaitsemisessa sekä puheeksiotossa ja hoitoonohjauksessa.
  3. Lisätä hankealueiden väestön tietoa itsetuhoisuudesta ja itsemurhien ehkäisystä ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa.
  4. Vahvistaa itsemurhien ehkäisytyötä tekevien tahojen yhteistyötä hankealueella verkostotyön avulla.

Missä?

Hanke toimii Länsi-Pohjan alueella vuosina 2021 - 2022.

Kuka?

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeen rahoituksen MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle. Hankkeen osatoteuttajia ovat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Meri-Lapin mielenterveys ry ja Surunauha ry.

Hankepäällikkönä toimii Marena Kukkonen (etunimi.sukunimi@mieli.fi).

Kansikuva
Kuvituskuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Itsemurhien ehkäisy Mielenterveys Psykososiaalinen tuki Kriisityö

Ilmiöt

Syrjäytyminen Yksinäisyys

Kohderyhmä

Ammattilaiset Ikäihmiset Koko väestö Nuoret Nuoret aikuiset Omaiset Organisaatiot Työikäiset Työttömät Vähemmistöt