ITRO - hanke 2021 - 2022 ( Itsemurhien ehkäisy riskiryhmäinterventioiden ja osaamisen juurruttamisen kautta)

Hanke toteutetaan Länsi-Pohjan alueella, jossa itsetuhoisuus on muuta maata ja väestöä yleisempää. Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat itsemurhaa yrittäneet, itsemurhan kautta läheisensä menettäneet, sote-henkilöstö sekä laajemmin hankealueen väestö.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
ITRO - hanke 2021 - 2022 ( Itsemurhien ehkäisy riskiryhmäinterventioiden ja osaamisen juurruttamisen kautta)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hanke toteutetaan Länsi-Pohjan alueella, jossa itsetuhoisuus on muuta maata ja väestöä yleisempää. Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat itsemurhaa yrittäneet, itsemurhan kautta läheisensä menettäneet, sote-henkilöstö sekä laajemmin hankealueen väestö.

Toteutuspaikka
MIELI Suomen Mielenterveys ry, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Meri-Lapin mielenterveys ry, Surunauha ry
Paikkakunta tai maakunta
Kemi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Frans Horneman

Luotu

24.09.2021

Viimeksi muokattu

04.10.2021
Toimintaympäristö **

 Mitä?

Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat itsemurhaa yrittäneet, itsemurhan kautta läheisensä menettäneet, sote-henkilöstö ja velkaantuneita kohtaavat ammattilaiset, jotka ovat avainryhminä itsetuhoisten henkilöiden kohtaamisessa. Kohderyhmänä on myös laajemmin hankealueiden väestö, jonka tietoa itsemurhien ehkäisystä pyritään lisäämään sekä vaikuttamaan itsemurhaan liittyviin asenteisiin.

Hankkeen aikana koulutetaan ammattilaisia itsemurhien ehkäisyn menetelmiin: riskin tunnistaminen, puheeksiotto ja Käypä hoito-suosituksen mukainen Linity-interventio.

Itsemurhan tehneiden omaiset on tunnistettu hankkeessa tärkeänä kohderyhmänä. Itsemurhien ehkäisyohjelman tavoitteita toteutetaan myös viestinnän keinoin asenteisiin vaikuttamalla.

Hankkeen tavoitteet

  1. Vähentää itsemurhia ja itsemurhayrityksiä.
  2. Lisätä eri ammattiryhmien osaamista itsetuhoisuuden kohtaamisessa, havaitsemisessa sekä puheeksiotossa ja hoitoonohjauksessa.
  3. Lisätä hankealueiden väestön tietoa itsetuhoisuudesta ja itsemurhien ehkäisystä ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa.
  4. Vahvistaa itsemurhien ehkäisytyötä tekevien tahojen yhteistyötä hankealueella verkostotyön avulla.

Missä?

Hanke toimii Länsi-Pohjan alueella vuosina 2021 - 2022.

Kuka?

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeen rahoituksen MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle. Hankkeen osatoteuttajia ovat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Meri-Lapin mielenterveys ry ja Surunauha ry.

Hankepäällikkönä toimii Marena Kukkonen (etunimi.sukunimi@mieli.fi).

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Itsemurhien ehkäisy Mielenterveys Psykososiaalinen tuki Kriisityö

Ilmiöt

Syrjäytyminen Yksinäisyys

Kohderyhmä

Ammattilaiset Ikäihmiset Koko väestö Nuoret Nuoret aikuiset Omaiset Organisaatiot Työikäiset Työttömät Vähemmistöt