Etelä-Karjalan hyvinvointialue RRP / Happee2 - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella Suomen kestävän kasvun ohjelmaa toteutetaan kahdessa vaiheessa Hyvinvointialueemme palvelut ja prosessit edelleen edelläkävijöinä, HAPPEE1 ja HAPPEE2-hankkeissa. Ensimmäisen vaiheen kehittäminen toteutui ajalla 1.1.-31.12.2022 (hankesuunnitelma ja raportti löytyvät Innokylästä) ja toinen vaihe vuosina 2023-2025 (hankesuunnitelma tallennetaan Innokylään 4/2023 kun rahoittaja on hyväksynyt rahoituspäätöksen mukaisesti päivitetyn hankesuunnitelman).  Toimintamalleja kuvataan Innokylään HAPPEE2-hankkeen aikana.

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Digimentoritoiminta
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Mentorointi
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
RRP

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Häiriötilanteet ja poikkeusolot

Etelä -Karjalan RRP/HAPPEE2 Suomen kestävän kasvun ohjelma
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Asiakas- ja palveluohjaus

Kaksi ikäihmistä kävelyllä hoitajan kanssa
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Ryhmätoiminta
RRP

Toimintamalli
Perustason mielenterveyspalvelut
Perhepalvelut
Kuntoutus
RRP

Toimintamalli
Perhepalvelut
Perustason mielenterveyspalvelut
Prosessien kehittäminen
RRP

Kuvassa hoitaja opastaa asiakasta tabletin käytössä
Toimintamalli
Omaishoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
RRP

Toimintamalli
Elintavat
Työttömyys
Osatyökykyisyys
RRP
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Etelä-Karjalan hyvinvointialue HAPPEE2
Toimintamalli
RRP
Vaikuttavuus
Tietojohtaminen
Prosessien kehittäminen