Asiakastyötä tekevä ammattilainen, välillä kannattaa poiketa tavallisesta! Myönteiset ja yllättävätkin kohtaamiset voivat nimittäin saada liikkeelle isoja asioita silloin, kun asiakkaasi työstää kokonaisvaltaista asiaa, kuten työllistymistä, oppimista tai kuntoutumista.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Ajankäytön riittävyys osallisuustyössä rakentaa luottamusta -kansikuva.
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Vertaistuki
Päihteet ja riippuvuudet

Asiakastyön menetelmäkorteilla osallisuutta kuuluu kokonaisuuteen Osallisuuden palaset. Rahoittajana Euroopan sosiaalirahasto.
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Asiakastyö
Menetelmä
Palvelumuotoilu
Yhteiskehittäminen

Digivuorovaikutus osallisuuden tukena asiakastyössä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Etäpalvelu
Palvelumuotoilu

Elävä Portfolio - oman osaamisen tunnistamisen prosessi -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Menetelmä
Asiakaslähtöisyys

Etätyöpaja - elämyksiä ja mielekästä tekemistä yhdessä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Ryhmätoiminta
Yhteisöllisyys

Kokemusasiantuntija tuo työttömien äänen kuuluviin on muun muassa ESR-rahoituksella kehitetty osallisuuden palanen.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Työttömyys
Työllisyys
Viestintä

Komppaa-pelit tukevat oppimisvaikeuksien tuomissa haasteissa. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Psykososiaalinen tuki
Yhteiskehittäminen

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma edistää hyvinvointia ja osallisuutta. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Hallinto
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Hyvinvointi
Kulttuuri
Palvelurakenne

Kulttuuriluotsitoiminta – vapaaehtoinen tukena kulttuuriosallistumisessa -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kulttuuripalvelut
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kulttuuri

Luonnonhoitotyöt antavat mahdollisuuden tehdä hyvää luonnolle ja muille ihmisille.
Toimintamalli
Elinikäinen oppiminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalinen kuntoutus
Luonto

Luontolähtöinen työpajatoiminta kuuluu Osallisuuden Palasiin, joita rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Toimintamalli
Green care
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalinen kuntoutus
Luonto

Luontoseteli mielenterveyden edistämisen tukena. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Yhteistyö
Green care

Luova toiminta keinona harjoitella epäonnistumista – Mokaamalla oppiminen -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Toimintakyky
Osallisuus
Ryhmätoiminta

Luovat menetelmät osaksi nuorten palvelukokonaisuutta -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus

Menneisyys meissä -ryhmätoiminnan malli kuuluu Osallisuuden palaset kokonaisuuteen, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Toimintamalli
Syrjäytyminen
Museo
Osallisuus
Kohtaaminen
Ideointi ja oivalluttaminen

Opaskortit kotouttavaan luontotoimintaan
Toimintamalli
Osallisuus
Luonto
Ryhmätoiminta
Yhteisöllisyys

Pelaaminen sosiaalisesti vahvistavana toimintana -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Vuorovaikutus
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Ryhmätoiminta

Pelillisyys ja leikillisyys arvioinnin apuna -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Vertaistuki
Aikuissosiaalityö
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus

Pelin kehittäminen toimijuuden mahdollistajana -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Aikuissosiaalityö
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus

Pelitarina sosiaalityön välineenä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Nuorisotyö
Aikuissosiaalityö
Sosiaalipalvelut

Perheiden luontolähtöinen ryhmätoiminta
Toimintamalli
Green care
Ihmissuhteet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Asiakastyö

Porttiteatteri vapauttaa vangin roolista -toimintamalli on osallisuuden palanen. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.
Toimintamalli
Teatteri
Kulttuuri
Sosiaalinen kuntoutus
Rikoksentorjunta
Osallisuus

Seinätön luontopaja -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Työpajatoiminta
Osallisuus
Maaseutu
Luonnonsuojelu
Sosiaalinen kuntoutus

Taide-, kulttuuri- tai luontolähtöinen osallisuusverkosto -toimintamalli on Osallisuuden palanen, jolla voidaan edistää heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Verkostot
Osallisuus
Green care
Kulttuuri

Pallo, jossa toimintamallin nimi: Taideprojekti nuoren hyvinvoinnin tukena. Lisäksi Vipuvoimaa EU:sta logo ja Euroopan unionin sosiaalirahaston logo.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Kulttuuri

Tilat yhdenvertaisuuden kokemuksen lähteenä: Tuettu lomatoiminta -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Yhdistykset
Ryhmätoiminta
Pienituloisuus