Sosiaalipalveluiden ja Kelan neuvontaa ilman ajanvarausta

Sosiaalipalveluiden neuvonnan ja Kelan yhteistyössä on mahdollisuus tavata yhdessä asiakkaat, joilla sosiaalipalveluiden ja Kelan asiointiin liittyviä ohjauksen ja tuen tarpeita. Tavoite on, että asiakas kokee tulleensa autetuksi ja tietää miten etenee omassa tilanteessaan. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalipalveluiden ja Kelan neuvontaa ilman ajanvarausta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalipalveluiden neuvonnan ja Kelan yhteistyössä on mahdollisuus tavata yhdessä asiakkaat, joilla sosiaalipalveluiden ja Kelan asiointiin liittyviä ohjauksen ja tuen tarpeita. Tavoite on, että asiakas kokee tulleensa autetuksi ja tietää miten etenee omassa tilanteessaan. 

Toteutuspaikka
Keravan aikuissosiaalityön ohjaus- ja neuvontapisteellä (1.1.2023 lähtien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaalineuvonta) Kelan kanssa yhteistyössä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kerava
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Emma Klemola

Luotu

30.11.2022

Viimeksi muokattu

17.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Ajanvaraukseton aikuissosiaalityön ohjaus- ja neuvontapiste (1.1.2023 lähtien sosiaalineuvonta) sijaitsee Kelan toimipisteen viereisessä huoneessa Sampolan palvelukeskuksen ensimmäisessä kerroksessa. Samassa tilassa ja viereisissä huoneissa työskentely mahdollistaa yhteistyön sekä asiakkaan asioiden edistämisen yhdellä tapaamiskerralla.

 

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden neuvonnan ja asiakasohjauksen kehittäminen. 

Hyvinvointialueen ja Kelan yhteistyön tarpeeseen vastaaminen.

Laki toimeentulotuesta. 

Sosiaalihuoltolaki. 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. 

Sosiaalihuollon ja Kelan yhteistyön tarve on noussut esille koskien henkilöiden taloudellisen ja kokonaistilanteen tuen ja ohjauksen tarpeiden selvittämistä. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden palveluiden tarpeiden ja taloudellisen tilanteen selvittämiseksi sosiaalihuollon ja Kelan yhteistyön nähdään olevan keskeisen tärkeää. Sosiaalipalveluiden ajanvarauksettoman neuvonnan ja Kelan yhteistyön nähdään toimivan ennaltaehkäisevästi mutta vastaavan lisäksi asiakkaiden kiireellistä arviointia vaativien asioiden hoitoon ja taloustilanteen selvittämiseen. 

Sosiaalihuollon neuvonnan ja Kelan yhteistyöllä pyritään vastaamaan neuvonnan ja ohjauksen antamiseen oikea-aikaisesti ja lähellä asukkaita. Sosiaalihuollon neuvonnan ja Kelan yhteistyö vastaa toimeentulotukilain uudistuksen myötä tulevaan asiakkaan oikeuteen saada monialaista ja henkilökohtaista palvelua. Sosiaalipalveluiden neuvonnan ja Kelan yhteistyö parantaa asiakkaan tietämystä ja asioiden edistämistä Kelan perustoimeentulotuen sekä hyvinvointialueen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemiseen liittyen. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ajanvarauksettoman aikuissosiaalityön neuvonnan kohderyhmänä ovat kaikki henkilöt, joilla on omaan tai läheisen aikuisen henkilön tuen, avun tai neuvonnan tarpeita. Sosiaalipalveluiden ja Kelan yhteistyön tarve ja asiakkaan toive edistää asioiden hoitoa Kelan kanssa arvioidaan sosiaalipalveluiden neuvontatapaamisen yhteydessä. Tavoitteena on, että asiakas saa hoidettua asiaansa yhdellä kertaa, kokee tulleensa autetuksi ja tietää, miten etenee omassa tilanteessaan. 

Asiakaskokemusta on kerätty asiakaskokemuskyselyn avulla. Kehittämistyössä on huomioitu kokemusasiantuntijoiden arvioinnit koskien sosiaalihuollon neuvonnan ja Kelan yhteistyön toimivuutta. 

Sosiaalihuollon ja Kelan ammattihenkilöiden käytännön kokemuksia yhteistyön toimivuudesta on arvioitu säännöllisesti kehittämisen edetessä. Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden kokemuksia on kerätty sosiaalipalveluiden ohjaus- ja neuvontapisteen toimivuudesta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sosiaalipalveluiden neuvonnan ja Kelan toimipisteiden sijainti samassa tilassa mahdollistaa yhteistyön ja asiakkaan asioiden edistämisen yhdellä tapaamiskerralla sosiaalipalveluiden ja Kelan palveluissa. 

Yhteinen työskentely ja toimintamalli edellyttävät sosiaalipalveluiden neuvonnan ja Kelan ammattihenkilön aikataulujen yhteensovittamisen, jolloin ammattihenkilöt ovat samanaikaisesti paikalla ja heillä on mahdollisuus ottaa vastaan asiakkaita saapumisjärjestyksessä. Tärkeää palvelun toimivuuden jatkumiseksi on työntekijäresursoinnin huomiominen, jotta molemmissa palveluissa on työntekijä paikalla sovittuna aikana.

Olemme luoneet yhteisen Teams-kanavan sosiaalipalveluiden ohjaus- ja neuvontapisteen ja Kelan työntekijöiden kesken, jotta voimme viestiä aukioloaikojen muutoksista ja viestittää yhteyden saamiseksi. Käytännön työ on osoittanut, että yhteyden ottaminen Kelan ammattihenkilöön toteutuu parhaiten koputtamalla Kelan toimipisteen oveen, jolloin sovimme mahdollisesta siirtymisestä Kelan ammattihenkilön vastaanotolle. Asiakkaan asioidessa aikuissosiaalityön ohjaus- ja neuvontapisteellä Keravan terveyskeskuksessa yhteyttä otetaan tarvittaessa Kelaan puhelimitse.

Asiakkaat ohjautuvat Kelan ja sosiaalipalveluiden yhteistapaamiseen, mikäli sosiaalipalveluiden neuvontatapaamisella nousee esille Kelan asioiden selvittämisen tarve. Mikäli asiakkaalla on mahdollisuus asioida Kelan palveluissa tavallisia yhteydenottokanavia käyttäen, ohjeistetaan asiakasta asioimaan Kelassa näitä yhteydenottokanavia hyödyntäen. Sosiaalipalveluiden ohjauksesta ja neuvonnasta on mahdollisuus asiakkaan suostumuksella ottaa yhteyttä Kelaan tilanteissa, joissa asiakkaalla on erityisen tuen tarpeita, kiireellisen asioinnin tarvetta tai sellaista monimutkaista haastetta, joka vaatii asian hoitoa samalla kertaa. Usein asiakkaiden tilanteiden selvittely vaatii työskentelyä sosiaalipalveluihin ja Kelan asiointiin liittyen. Toisinaan yhteisellä tapaamisella on mahdollista ehkäistä palveluun ohjautumista, kun asioita voidaan edistää ja hoitaa saman tapaamisen yhteydessä.

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sosiaalipalveluiden neuvonnan ja Kelan yhteistyöllä vastataan erityisen hyvin asiakkaiden palveluiden tarpeisiin ja edistetään asiakkaan asioiden hoitoa yhdellä tapaamiskerralla. 

Yhteistapaamisella on edistetty asiakkaiden tilanteita, jolloin jatkoasiointitarvetta ei ole tullut.

Yhteistapaamisella on hoidettu asiakkaiden kiireellisiä asioita yhdellä tapaamiskerralla, ja asiakkaan palveluiden tarve on voitu arvioida kattavasti. Asiakas on ohjautunut oikeaan Kelan palvelukanavaan, ja yhteydenotto sosiaalipalveluihin on mahdollista laatia. 

Sosiaalipalveluiden neuvonnan ja Kelan yhteistyön nähdään toimivan ennaltaehkäisevästi sekä vastaavan kiireellisten tilanteiden ja tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluiden tarpeisiin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Sosiaalipalveluiden ajanvarauksettoman neuvonnan ja Kelan kanssa tehtävä yhteistyö edellyttää saman tilan, jossa sosiaalipalveluiden ja Kelan ammattihenkilö työskentelevät samanaikaisesti.  Yhteistyön toimintamallissa sosiaalipalveluiden neuvonnan ammattihenkilöllä tulee olla mahdollisuus kirjata käyntitiedot sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Pääsy Kelan tietoihin on myös keskeistä, jotta asiakkaan asioita voidaan edistää sosiaalihuollon palveluihin liittyen ja arvioida Kelan palveluiden tarvetta asiakastapaamisen yhteydessä.  

Kansikuva
Ohjaus- ja neuvontapiste ja Kelan yhteistyö

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis