Etunimi
Minna
Sukunimi
Rytkönen
Organisaatio
Pohjois-Savon liitto
Esittelyteksti
Lapsi- ja perhepalvelujen asiantuntija POSOTE20 hankkeessa

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Perhepalvelut
Yhteiskehittäminen

Posote20 hankkeen logo
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Aikuissosiaalityö
Perusterveydenhuolto

Posote20 hankkeen logo
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Piirretyss kuvassa sote-ammattilainen ja asiakas keskustelevat järjestöjen palveluista.
Toimintamalli
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Asiakassegmentointi

Meillä puhutaan alkoholin käytöstä
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö

Posote-20
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Työparityön esite
Toimintamalli
Tiimityö
Monialaisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointitarjotin.fi kännykässä, jota tarjoilija pitää tarjottimella
Toimintamalli
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohtaaminen
Asiakaslähtöisyys

Kuvassa on ikäihmisten neuvonnan esite
Toimintamalli
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelupolku
Neuvonta
Vanhuspalvelut

POSOTE20 kuva ja Ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvointitarkastukset pilotin tiedot
Toimintamalli
Ikääntyminen
Omaishoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Sosiaaliala
Sosiaalipalvelut
Osaaminen
Elinikäinen oppiminen

Monialainen tiimi
Toimintamalli
Monialaisuus
Tiimityö
Asiakasosallisuus

Toimintamalli
Muistisairaudet
Palvelupolku
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus

NEPSY-tiimi
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Toimintamalli
Sosiaaliala
Sosiaalihuolto
Tietojohtaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

POSOTE20 logo ja Ravitsemuksen ja suun terveyden arviointi kotihoidossa -pilotti
Toimintamalli
Kotihoito
Matalan kynnyksen palvelu
Suun terveydenhuolto
Ravitsemus

Toimintamalli
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Kotihoito
Ensihoito
Päivystys

Posote-20
Toimintamalli
Integraatio
Sosiaaliala
Monialaisuus
Terveyssosiaalityö
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Työttömyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Yhdessä aika
Toimintamalli
Osallisuus
Kohtaaminen
Verkostot
Yhteistyö
Asiakaslähtöisyys

Posote20 hankkeen logo
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Aikuissosiaalityö

Kokonaisuudet, joissa mukana

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Kustannusvaikuttavuus
Hoitotakuu
Työllisyys

Pohjois-Savon POSOTE20  visuaalinen ilme. Kattaa sekä sisällön kehittämiseen tähtäävän tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen että rakenneuudistusvalmistelun.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen