Keski-Pohjanmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa on kehitetty perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Perhekeskus
Perhepalvelut

Toimintamalli
Elintavat
Liikunta
Ravitsemus

Digiopas ikäihmisille
Toimintamalli
Ikääntyminen
Matalan kynnyksen palvelu
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten logo
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Pitkäaikaistyöttömyys

Soite
Toimintamalli
Mielen hyvinvointi
Mielenterveys
Perustason mielenterveyspalvelut
Psykososiaalinen menetelmä

Toimintamalli
Kuntoutus
Monialaisuus

Monialainen palvelutarpeen arviointi
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Moniammatillisuus
Palvelutarve
Arviointi
Perhepalvelut

Kehittäjäasiakasohjaajat työssään
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Tietojohtaminen
Asiakassegmentointi
Asiakas- ja palveluohjaus

Yhdessä olemme enemmän
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi

Toimintamalli
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus

Muutosvalmennus_sanapilvi
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Työhyvinvointi
Fasilitointi ja osallistuminen
Yhteiskehittäminen

Nea
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Perhekeskus
Perhepalvelut

Toimintamalli
Elintavat
Liikunta
Ravitsemus

Perhe-luuri
Toimintamalli
Vanhemmuus
Perhekeskus
Matalan kynnyksen palvelu

Vastaanottopalvelut
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Kansikuva
Toimintamalli
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Integraatio

Strukturoitu ryhmätoiminta Soiten päihde- ja riippuvuuspalveluissa
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Rahapelit
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Vertaistuki

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Suun terveydenhuolto
Etäpalvelu

Hoidontarpeen arviointi puhelimessa
Toimintamalli
Tietojohtaminen
Avosairaanhoito
Vastaanotto
Digitaaliset palvelut

Tartu digiin
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Osaaminen

Terveyssosiaalityö
Toimintamalli
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Terveyssosiaalityö
Perusterveydenhuolto
Aikuissosiaalityö
Terveyspalvelut

Hyvinvointialueen logo
Toimintamalli
Kuntoutus
Psykososiaalinen menetelmä
Päihdepalvelut
Sosiaalinen kuntoutus
Moniammatillisuus

Varhaisen tuen perheohjaus
Toimintamalli
Vanhemmuus
Perhekeskus
Asiakas- ja palveluohjaus
Vuorovaikutus