Vantaa-Kerava: tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma/ Vantaa-Kerava-sote -asukkaan asialla -hanke

Vantaa-Keravan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Vantaa-Keravan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä alueella valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Psykososiaalinen tuki
Vanhemmuus
Varhainen tunnistaminen
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Perhepalvelut
Varhaiskasvatus
Varhainen tunnistaminen
Monialaisuus

Ohjaus- ja neuvontapiste ja Kelan yhteistyö
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Neuvonta

Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaalipalvelut
Syrjäytyminen

Toimintamalli
Moniammatillisuus
Hoidontarve
Saatavuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Toimintamalli
Segmentointi
Palvelutarve
Hoidontarve
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Päihdepalvelut
Asiakastyö
Yhteistyö