Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Kanta-Hämeen hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Kanta-Hämeen maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perhepalvelut
Ennaltaehkäisy
Varhainen puuttuminen

koristeellinen kuva
Toimintamalli
Perhekeskus
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Perhepalvelut
Varhaiskasvatus
Peruskoulu

BDI ja Audit -varhaisen tunnistamisen tukena.
Toimintamalli
Varhainen tunnistaminen
Mielenterveys
Ehkäisevä päihdetyö
Päihteet ja riippuvuudet

ksylitolisydän
Toimintamalli
Diabetes
Suun terveydenhuolto
Monialaisuus

ACE-riskitekijöiden tunnistamiseen tarkoitetun työkalun visuaalinen konseptointi
Toimintamalli
Varhainen tunnistaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Moniammatillisuus
Arviointi ja tiedonkeruu

Kuvassa lievästi hauraan vanhuksen kuvaus ja ohje ammattilaisille
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kuntoutus
Toimintakyky
Ryhmätoiminta

Toimintamalli
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia
Päivätoiminta
Kotona asuminen

Kuva Oma Hämeen etäryhmien verkkosivujen Plandisc-vuosikellosta
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Sähköinen asiointi
Yhdenvertaisuus
Saavutettavuus

Päiväkeskus
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Aikuissosiaalityö

Janakkalan pilotti. Uudenlainen takaisinsoittopalvelun malli ja fysioterapeutin suoravastaanotto.  Asiakas itse valitsee oireenmukaisesti palvelulinjan asiantuntijalle.
Toimintamalli
Kuntoutus
Fysioterapia
Hoidontarve
Vastaanotto
Etäpalvelu

Etäolkapääryhmä
Toimintamalli
Kuntoutus
Fysioterapia
Etäpalvelu

Hengaamo
Toimintamalli
Nuorisotyö
Ryhmätoiminta
Päihteet ja riippuvuudet

Näyttökuva Oma Hämeen verkkosivuille sijoitetustachat-palvelubotista
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut

Kotihoidon palvelupolku
Toimintamalli
Ikääntyminen
Varhainen tunnistaminen
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Työkyky
Mielenterveyspalvelut

Matalan kynnyksen palvelut
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Päihteet ja riippuvuudet
Peliriippuvuus
Rahapelit
Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyden kasvupolku koostuu jokaisen ikävaiheen kohdalta terveen mielen kehittymisen kannalta tärkeimmästä edellytyksestä ja uhasta sekä näiden perusteella määritetystä toimenpiteiden kohderyhmästä ja vahvistettavasta osa-alueesta.
Toimintamalli
Perhekeskus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Johtaminen

Muistipalvelupolku
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Muistisairaudet
Ikääntyminen
Omahoito
Asiakaslähtöisyys

Hämeenlinnan Ohjaamon esite
Toimintamalli
Päivystys
Nuorisotyö
Matalan kynnyksen palvelu

Mainosjuliste elintapapolusta. Julisteen kuvitus Taru Arnkil
Toimintamalli
Elintavat
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Omaolo - suun oirearvio
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Suun terveydenhuolto
Saatavuus
Saavutettavuus
Perusterveydenhuolto

Yhteistyö
Toimintamalli
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Korvaushoito

Kuvaus perhekeskuksen toimintarakenteesta: maakunnallinen perhekeskustyöryhmä, seudulliset perhekeskustyöryhmät, arkitiimit
Toimintamalli
Perhekeskus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Johtaminen

Hammasharja
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Pitkäaikaistyöttömyys
Moniammatillisuus

Kotitiimi
Toimintamalli
Liikkuvat palvelut
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut

Palvelupolku
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet

Palvelupolun aloitussivu
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Toimintamalli
Neuvola
Perhepalvelut
Sosiaaliala
Matalan kynnyksen palvelu
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Yhteistyö

Konsultaatiomalli
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Yhteistyö

Suun terveyden edistäminen syrjäytymisvaarassa oleville nuorille
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Matalan kynnyksen palvelu
Etsivä nuorisotyö
Asiakaslähtöisyys
Syrjäytyminen

Toimintamalli
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Hoitosuunnitelma prosessi
Toimintamalli
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Omahoito
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus
Moniammatillisuus

Haittoja vähentävä työ
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Pitkäaikaistyöttömyys
Osatyökykyisyys
Työkyky