Etelä-Savo: Me tehdään Etelä-Savon yhteinen sote-keskus

Etelä-Savon hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Etelä-Savon alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä alueella valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

TULSOTE2
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Psykososiaalinen tuki
Verkostot
Moniammatillisuus

Työkalun etusivu
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Perusterveydenhuolto

Essoten www-sivu
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Etäpalvelu
Avosairaanhoito
Hoidontarve

Kuvakaappaus mittaristosta
Toimintamalli
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointialue
Työllisyys
Kansantaudit

Toimintamalli
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Seksuaalisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Oppilas- ja opiskelijahuolto

Kansikuva
Toimintamalli
Avosairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Pitkäaikaissairaat
Tiimityö

Yhteisasiakkaan palvelupolku
Toimintamalli
Avosairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaaliala

"Me tehdään" Etelä-Savon hyvinvointialue
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Saatavuus
Hoitotakuu
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Odotustila
Toimintamalli
Avosairaanhoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaaliala
Perusterveydenhuolto

Toimintamalli
Työkyky