Varsinais-Suomen hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on purkaa pandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, lisätä digitaalisten ratkaisujen käyttöä sekä edistää tasa-arvoa. Toimenpiteillä tavoitellaan perustason hoitoon pääsyn huomattavaa parantumista. Lisäksi parannetaan työelämän ulkopuolella olevien osatyökykyisten henkilöiden työllistymisedellytyksiä sekä kehitetään palvelujen vaikuttavuuden arviointia ja vaikuttavuusperusteista ohjausta. 

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Elintapaohjaus-liikuntaneuvonnan kehittäminen Varhassa
Toimintamalli
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
RRP

Varhan hoidon jatkuvuusmalli
Toimintamalli
Avosairaanhoito
Prosessien kehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen

Apila kasvaa soratiellä
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Palvelujärjestelmä

osatyökykyisten työllistämishanke
Toimintamalli
Mielenterveys
Työllistyminen
Työhönvalmennus

Toimintamalli
Verkostot
Lastensuojelu
Mielenterveys
Moniammatillisuus
Yhteistyö

Kuvassa pohjantähti- ja smart-tavoitteet sekä hoidon prosessi.
Toimintamalli
Perustason mielenterveyspalvelut
Prosessien kehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
RRP

Toimintamalli
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Yhteiskehittäminen
Saatavuus

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha -logo, Suomen kestävän kasvun ohjelma -logo ja Euroopan unionin rahoittama -logo
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Tiedonhallinta
Verkostot
Vaikuttavuus
RRP

Toimintamalli
RRP
Varhainen puuttuminen
Elintavat
Saatavuus

Keltaisia kypäröitä rivissä
Toimintamalli
Työllistyminen
Työttömyys
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus
Työkyky

Digihoitopolun esittelykuva
Toimintamalli
Diabetes
Digitaaliset palvelut
Omahoito
Sähköinen asiointi