Etunimi
Anne
Sukunimi
Aholainen
Organisaatio
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Esittelyteksti
Olen toiminut projektipäällikkönä järjestöjen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa. Kiinnostukseni aiheita ovat palvelujärjestelmät, palvelumuotoilu, verkostotyö ja kehittäminen.

Toimintamallit, joissa mukana

Pohjois-Savon järjestöneuvoston logo
Toimintamalli
Järjestöt
Yhteistyö
Verkostot
Viestintä
Osallisuus

Järjestöstrategia  Pohjois-Savossa
Toimintamalli
Vaikuttavuus
Järjestöt
Yhteistyö
Strategia
Ennakointi ja tulevaisuustyö

Järjestötietopalvelun logo
Toimintamalli
Järjestöt
Yhdistykset
Viestintä
Tiedonhallinta
Verkostot

Posote20 hankkeen logo
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Aikuissosiaalityö
Perusterveydenhuolto

Posote20 hankkeen logo
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Piirretyss kuvassa sote-ammattilainen ja asiakas keskustelevat järjestöjen palveluista.
Toimintamalli
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Asiakassegmentointi

Meillä puhutaan alkoholin käytöstä
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö

Posote-20
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Työparityön esite
Toimintamalli
Tiimityö
Monialaisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointitarjotin.fi kännykässä, jota tarjoilija pitää tarjottimella
Toimintamalli
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohtaaminen
Asiakaslähtöisyys

Kuvassa on ikäihmisten neuvonnan esite
Toimintamalli
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelupolku
Neuvonta
Vanhuspalvelut

Terveydenhuollon ammattilainen ja asiakas keskustelevat. Piirretty kuva
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus

Monialainen tiimi
Toimintamalli
Monialaisuus
Tiimityö
Asiakasosallisuus

Toimintamalli
Muistisairaudet
Palvelupolku
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus

NEPSY-tiimi
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Hoitaja ja asiakas keskustelevat
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Hyvinvointialue
Demokratia

Toimintamalli
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Kotihoito
Ensihoito
Päivystys

Yhdessä aika
Toimintamalli
Osallisuus
Kohtaaminen
Verkostot
Yhteistyö
Asiakaslähtöisyys

Posote20 hankkeen logo
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Aikuissosiaalityö

Järjestötietopalvelun korona-avun logo
Toimintamalli
Korona
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Yhdistykset
Viestintä

Kokonaisuudet, joissa mukana

Innokylä badge kättely ja rattaat
Kokonaisuus
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen
Strategia
Verkostot

Kaksi miestä kävelyllä. Kuvan alareunassa logot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU ja Suomen kestävän kasvun ohjelma.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Elintavat
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Kustannusvaikuttavuus
Hoitotakuu
Työllisyys

Pohjois-Savon POSOTE20  visuaalinen ilme. Kattaa sekä sisällön kehittämiseen tähtäävän tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen että rakenneuudistusvalmistelun.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Verkostot

Pohjois-Savon POSOTE20  visuaalinen ilme. Kattaa sekä sisällön kehittämiseen tähtäävän tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen että rakenneuudistusvalmistelun.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialue
Yhteistyö