Vantaan ja Keravan hyvinvointialue – Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisen Vantaan ja Keravan VaKeHyva - Hyvät palvelut RRP -hankkeen keskiössä on korona-pandemian takia aiheutuneen hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan hoitaminen. Hoitotakuun toteutumista edistetään myös vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista sekä ottamalla käyttöön palvelumuotoiltuja digitaalisia innovaatioita. Vuosien 2023–2025 aikana vahvistetaan hyvinvointialueen palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta kehittämällä mm. vaikuttavuusperusteista johtamista ja tiedolla johtamista.

VaKeHyva - Hyvät palvelut RRP -hankkeen avulla tehtävää kehittämistyötä toimeenpannaan kolmen kehittämiskärjen kautta, joita ovat:

  • HyväTerveyskeskus
  • HyväPerhekeskus
  • HyväHyte.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.