Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue - Suomen Kestävän Kasvun -ohjelma (RRP)

Kestävän kasvun -ohjelman mukaisesti RRF-Keski-Pohjanmaa -hankkeen avulla edistetään koronasta elpymistä. Hankkeen keskiössä on koronapandemian aiheuttaman hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan hoitaminen sekä palvelujen kehittäminen niin, että hoitotakuu toteutuu jatkossa.  Hoitotakuun toteutumista edistetään kehittämällä heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien palveluja, vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista sekä ottamalla käyttöön palvelumuotoiltuja digitaalisia innovaatioita. Palvelujen saatavuutta edistetään hoitotakuun toteutumista tukevilla uusilla toimenpiteillä koronasta eniten kärsineissä palveluissa. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Yhdessä tekemisen meininki
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Robotiikka ja tekoäly
Hyvinvointiteknologia
Sähköinen asiointi
Asiakas- ja palveluohjaus

Soite - kaikki hyvin
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Osaaminen

Työpajoissa esiinnousseet haavoittuvat kohderyhmät Soitessa
Toimintamalli
Yhdenvertaisuus
Hoitotakuu
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys

Hymy ja peukut pystyyn
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Osaaminen

ips
Toimintamalli
Mielenterveys
Työhönvalmennus
Työttömyys
Osallisuus
Kuntoutus

Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Kotona pienilläkin välineillä voi ylläpitää lihasvoimiaan.
Toimintamalli
Kuntoutus
Matalan kynnyksen palvelu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Sote-neuvonta
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
RRP

Toimintamalli
Monialaisuus
Palvelutarve
Päihdepalvelut
Perhepalvelut
Yhteistyö

Monipalveluprosessi
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Perhepalvelut
Neuvola

Sähköinen perhekeskus
Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Matalan kynnyksen palvelu

Toimintamalli
Vaikuttavuus
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Sote-tilannekeskus
Yhteistyö
Digitaaliset palvelut
RRP

Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Verkostot
Kuntoutus
RRP

Toimintamalli
Ikääntyminen
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Kotona asuminen

Hyvin voimme
Toimintamalli
Opiskeluhuolto
Yhteisöllisyys
Peruskoulu
Moniammatillisuus