Päijät-Hämeen hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Päijät-Hämeen maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

https://paijat-sote.fi/sote-uudistus/

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Ihankanina
Toimintamalli
Ehkäisevä työ
Hyvinvointi
Hyvinvointialue

logo
Toimintamalli
Lääkehuolto
Laatutyö
Potilasturvallisuus
Moniammatillisuus

Päijät-Sote logo
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Tiimityö
Perusterveydenhuolto
Hoidontarve

ihmiset monipalvelupolun ympärillä. Lankakerä keskellä kuvaa asian kompleksisuutta
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys

logo
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto

Päijät-Soten logo. Kaksi soikiota ristissä, muodostavat ristin sekä sydämen.
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Omahoito
Asiakassegmentointi
Itsehoito
Ennaltaehkäisy