Pohjois-Savon hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pohjois-Savon hyvinvointialueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen

Etäyhteystoimintamallikaavio
Toimintamalli
Etäpalvelu
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Saatavuus
Saavutettavuus

Toimintamallikaavio
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Saatavuus
Saavutettavuus

Toimintamalli
Neuvonta
Ennakointi ja tulevaisuustyö

Piirretyss kuvassa sote-ammattilainen ja asiakas keskustelevat järjestöjen palveluista.
Toimintamalli
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Asiakassegmentointi

Meillä puhutaan alkoholin käytöstä
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö

Topi-botti auttaa tiedonsaannissa.
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Omahoito
Ennaltaehkäisy

""
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Diabetes
Kansantaudit
Asiakasosallisuus
Saatavuus

Työparityön esite
Toimintamalli
Tiimityö
Monialaisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointitarjotin.fi kännykässä, jota tarjoilija pitää tarjottimella
Toimintamalli
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohtaaminen
Asiakaslähtöisyys

POSOTE20 kuva ja Ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvointitarkastukset pilotin tiedot
Toimintamalli
Ikääntyminen
Omaishoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Terveydenhuollon ammattilainen ja asiakas keskustelevat. Piirretty kuva
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus

Asiakas chattailee lääkärille.
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Saavutettavuus
Valinnanvapaus

Monialainen tiimityö asiakkaan hybridi-vastaanotolla.
Toimintamalli
Monialaisuus
Vastaanotto
Asiakaslähtöisyys
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto

NEPSY-tiimi
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Lasten, nuorten ja perheiden neuvonta ja ohjaus
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Neuvonta
Osallisuus
Varhainen tunnistaminen
Matalan kynnyksen palvelu

Toimintamalli
Perhekeskus
Ryhmätoiminta
Etäpalvelu
Neuvola

Hoitaja ja asiakas keskustelevat
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Hyvinvointialue
Demokratia

Logo
Toimintamalli
Perhepalvelut
Perhekeskus

Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Asumispalvelut
Päivätoiminta
Osallisuus

POSOTE20 logo ja Ravitsemuksen ja suun terveyden arviointi kotihoidossa -pilotti
Toimintamalli
Kotihoito
Matalan kynnyksen palvelu
Suun terveydenhuolto
Ravitsemus

Posote-20
Toimintamalli
Integraatio
Sosiaaliala
Monialaisuus
Terveyssosiaalityö
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Tietojohtaminen

Toimintamalli
Työttömyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Vastuutyöntekijä
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Monialaisuus

Yhdessä aika
Toimintamalli
Osallisuus
Kohtaaminen
Verkostot
Yhteistyö
Asiakaslähtöisyys