Pohjois-Savon hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pohjois-Savon maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen

Etäyhteystoimintamallikaavio
Toimintamalli
Etäpalvelu
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Saatavuus
Saavutettavuus

Toimintamallikaavio
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Saatavuus
Saavutettavuus

Piirretyss kuvassa sote-ammattilainen ja asiakas keskustelevat järjestöjen palveluista.
Toimintamalli
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Asiakassegmentointi

Toimintamalli
Kotihoito
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Työhyvinvointi

Meillä puhutaan alkoholin käytöstä
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Topi-botti auttaa tiedonsaannissa.
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Omahoito
Ennaltaehkäisy

Työparityön esite
Toimintamalli
Tiimityö
Monialaisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointitarjotin.fi kännykässä, jota tarjoilija pitää tarjottimella
Toimintamalli
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohtaaminen
Asiakaslähtöisyys

POSOTE20 kuva ja Ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvointitarkastukset pilotin tiedot
Toimintamalli
Ikääntyminen
Omaishoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Asiakas chattailee lääkärille.
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Saavutettavuus
Valinnanvapaus

Monialainen tiimityö asiakkaan hybridi-vastaanotolla.
Toimintamalli
Monialaisuus
Vastaanotto
Asiakaslähtöisyys
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto

Monialainen tiimi
Toimintamalli
Monialaisuus
Tiimityö
Asiakasosallisuus

Lasten, nuorten ja perheiden neuvonta ja ohjaus
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Neuvonta
Osallisuus
Varhainen tunnistaminen
Matalan kynnyksen palvelu

Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Asumispalvelut
Päivätoiminta
Osallisuus

POSOTE20 logo ja Ravitsemuksen ja suun terveyden arviointi kotihoidossa -pilotti
Toimintamalli
Kotihoito
Matalan kynnyksen palvelu
Suun terveydenhuolto
Ravitsemus

Vastuutyöntekijä
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Monialaisuus

Yhdessä aika
Toimintamalli
Osallisuus
Kohtaaminen
Verkostot
Yhteistyö
Asiakaslähtöisyys