Pohjois-Pohjanmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Puhelinpalvelut
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Päivystys
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut

AHDH-digitutkimuspolku
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Tiede ja tutkimus
Yhdenvertaisuus

Äiti ja lapset seisovat ikkunan edessä.
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Perhepalvelut
Monialaisuus

Terapiat etulinjaan
Toimintamalli
Psykososiaalinen menetelmä
Matalan kynnyksen palvelu
Mielenterveyspalvelut
Perustason mielenterveyspalvelut

BCB-psykoterapialaaturekisteri
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Yhdenvertaisuus
Yhteistyö
Mielenterveyspalvelut
Psykoterapia

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Avosairaanhoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Mielenterveys

Toimintamalli
Hoidontarve
Avosairaanhoito
Hoitotakuu
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvointialue

Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Rikoksentorjunta
Päihdepalvelut
Sosiaalihuolto
Nuorisotyö

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus

Toimintamalli
Hyvinvointialue
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen

Ikäihminen ja etäyhteys
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Terveydenhuolto
Psykososiaalinen menetelmä
Psykososiaalinen tuki
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut

Toimintamalli
Ikääntyminen
Matalan kynnyksen palvelu
Mielenterveys

Toimintamalli
Mielenterveys
Digitaaliset palvelut
Ryhmätoiminta

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Järjestöt
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Hyvinvointialue

asukas_seniori_tietokone
Toimintamalli
Ikääntyminen
Sähköinen asiointi
Indikaattorit
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kuntoutus

Kehittämisen lähtökohtana toimii Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöinen hyvinvointikäsitys.
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Osaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet

Kuvassa kaksi ihmistä puhelinkeskustelussa keskenään. Toinen heistä on avun kysyjä ja toinen vastaaja. Teksti kuuluu Tilannekeskus ja kotihoidon omalääkärimalli.
Toimintamalli
Kotihoito
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Moniammatillisuus
Integraatio
Ikääntyminen

Kriisityö POHDE
Toimintamalli
Kriisityö
Psykososiaalinen tuki
Moniammatillisuus

Perhekeskuksen tehtävät monialaisessa yhteistyössä
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Perhepalvelut
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Varhaiskasvatus

Toimintamalli
Kuntoutus
Asiakastyö
Palvelupolku

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Verkostot

Palvelupolku Nepsy_osaajaverkoston käynnistäminen alueella
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Moniammatillisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Perustason mielenterveyspalvelut

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Monialaisuus
Yhteiskehittäminen
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet

Perhekeskuskehittämisen työkalu kansikuva
Toimintamalli
Perhekeskus
Yhteiskehittäminen
Suunnittelu ja visiointi
Verkostot

Meidän perhekeskus
Toimintamalli
Perhepalvelut
Moniammatillisuus

Työpajatunnelmaa
Toimintamalli
Perhepalvelut
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen

Perhekeskustoimintasuunnitelma kansi
Toimintamalli
Perhekeskus
Yhteiskehittäminen
Perhepalvelut

Pohde Digitaalinen sote-keskus
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset

ikäihminen istuu pöydän ääressä ja katsoo kannettavan tietokoneen näyttöä.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Itsehoito

Pudasjärven terveyskeskus
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Hoidontarve
Vastaanotto

Kaveruutta yli kuntarajojen -järjestöpilotti tehtiin järjestöyhteistyönä.
Toimintamalli
Nuorisotyö
Ryhmätoiminta
Syrjäytyminen

Toimintamalli
Osallisuus
Nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö
Ehkäisevä työ
Mielenterveyspalvelut

Toimintamalli
Sairaanhoito

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet

Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet

Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Päihteet ja riippuvuudet
Rahapelit

Toimintamalli
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Osaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteistyö

pohjoispohjalainen ihminen
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvointi

Tiedolla johtaminen
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Arviointi ja tiedonkeruu
Tietojohtaminen
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut

Lapset iloisina
Toimintamalli
Monialaisuus
Verkostot
Kuntoutus
Peruskoulu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Esikoululaiset
Toimintamalli
Kuntoutus
Esiopetus
Varhainen tunnistaminen
Ryhmätoiminta
Monialaisuus

Unineuvolatoiminta
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Vammaispalvelujen Ensiarviotiimi
Toimintamalli
Vammaispalvelut
Vammaisuus

Kuvassa on lapsia istumassa sohvalla. Lapset hymyilevät.
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Varhainen tunnistaminen
Varhaiskasvatus
Kuntoutus
Vuorovaikutus