Pohjois-Pohjanmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Äiti ja lapset seisovat ikkunan edessä.
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Perhepalvelut
Monialaisuus

Toimintamalli
Hoidontarve
Avosairaanhoito
Hoitotakuu
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvointialue

Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Rikoksentorjunta
Päihdepalvelut
Sosiaalihuolto
Nuorisotyö

Ikäihminen ja etäyhteys
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Mielenterveys
Digitaaliset palvelut
Ryhmätoiminta

Kehittämisen lähtökohtana toimii Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöinen hyvinvointikäsitys.
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet

Perhekeskuksen tehtävät monialaisessa yhteistyössä
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Perhepalvelut
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Varhaiskasvatus

Nepsy-osaajaverkosto
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Moniammatillisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Monialaisuus
Yhteiskehittäminen
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Hyvinvointikäsite Pohjois-Pohjanmaalla
Toimintamalli
Omaishoito
Digitaaliset palvelut
Sosiaalihuolto
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Meidän perhekeskus
Toimintamalli
Perhepalvelut
Moniammatillisuus

Työpajatunnelmaa
Toimintamalli
Perhepalvelut
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Moniammatillisuus
Hoidontarve
Vastaanotto

Toimintamalli
Sairaanhoito

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteistyö

pohjoispohjalainen ihminen
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvointi