Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Keski-Suomen hyvinvointialue

Kehittämiskohteitamme ovat palveluiden saatavuus, palveluketjut (diabetes, palliatiivinen hoito ja saattohoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut), lasten, nuorten ja perheiden sekä sosiaalihuollon palvelut. Sisällöt ovat valikoituneet Keski-Suomen kuntien (22 kuntaa) tarpeista, kärkenä ovat kasvavat, digitaaliset palvelut. Ohjelmaa toteutetaan vuosina 2020–2023 ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki vuosina 2020-2022 ja Keski-Suomen hyvinvointialue vuonna 2023. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Työntekijät tekevät yhteistyötä
Toimintamalli
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Sähköinen asiointi
Omahoito

Diabeteksen palveluketjun kehittäminen_toimenpiteet
Toimintamalli
Diabetes
Vaikuttavuus
Sähköinen asiointi
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Osaaminen

Asiakas käyttää kännykkää
Toimintamalli
Elintavat
Digitaaliset palvelut
Omahoito
Hyvinvointi

Henkilö pitää kondomipakettia kädessään.
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Tasa-arvo
Digitaaliset palvelut

Kuvassa kaksi kättä muodostaa sydänkuvion
Toimintamalli
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Digitaaliset palvelut
Ennaltaehkäisy
Hyvinvointialue

Henkilö ulkoilemassa
Toimintamalli
Elintavat
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Sähköinen asiointi
Osaaminen

Eri värisiä kenkiä ympyrässä
Toimintamalli
Elintavat
Pitkäaikaistyöttömyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Moniammatillisuus

Kaksi ihmistä pitävät toisiaan kädestä kiinni.
Toimintamalli
Prosessien kehittäminen
Yhteistyö

Ensilinjan sairaanhoitaja työssään
Toimintamalli
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Avohoito
Hoidontarve
RRP

Etäperhetyöntekijä OmaNanny
Toimintamalli
Perhepalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Perhekeskus

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Fysioterapia
Hoidontarve

Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut

Toimintamalli
Hoidontarve
Arviointi
Digitaaliset palvelut
Avosairaanhoito

Henkilöt pitävät toisiaan kädestä
Toimintamalli
Mielenterveys
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Mielen hyvinvointi
Matalan kynnyksen palvelu

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Neuvonta

Ikääntyneet keskustelevat pöydän äärellä
Toimintamalli
Ikääntyminen
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Ryhmätoiminta

kehity kohtaajana valmennus
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Kohtaaminen

Henkilökohtainen apu, henkilökohtaisen avun keskus
Toimintamalli
Henkilökohtainen apu
Avustaja
Vammaispalvelut
Vammaistyö
Asiakastyö

Keski-Suomen hyvinvointialueen diabeteskeskus
Toimintamalli
Diabetes
Hyvinvointi
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus

Yhteistyö
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Konseptointi ja vakiinnuttaminen
Prosessien kehittäminen
Yhteiskehittäminen
Perhepalvelut

Kokemusasiantuntija tulkkina ammattilaisen ja asiakkaan välissä.
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Kotisairaala
Palliatiivinen hoito
Infektiotaudit
Hoidontarve

Ammattilainen keskustelee nuoren kanssa
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Etsivä nuorisotyö
Hyvinvointi

Toimintamalli
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Ehkäisevä työ

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Perhepalvelut

Lasten ja nuorten neuropsykiatristen vaikeuksien hoito- ja palveluketju
Toimintamalli
Perhepalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Perhekeskus
Kouluterveydenhuolto
Äitiys- ja lastenpalvelut

Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Moniammatillisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Elintavat

Lasten, nuorten ja perheiden psykososiaaliset menetelmät Keski-Suomen hyvinvointialueella
Toimintamalli
Psykososiaalinen menetelmä
Psykososiaalinen tuki
Perustason mielenterveyspalvelut
Perhepalvelut

Nuorten chatissa voit jutella nuorten työntekijän kanssa etänä. Se on helppoa, anonyymia ja luottamuksellista. Ajanvarausta et tarvitse.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Nuorisotyö
Matalan kynnyksen palvelu
Sähköinen asiointi

Nuorten hengailukahvilan mainos
Toimintamalli
Kohtaaminen
Järjestöt
Yhteistyö
Matalan kynnyksen palvelu
Nuorisotyö

OmaKS.fi, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus
Toimintamalli
Etäpalvelu
Digitaaliset palvelut
Moniammatillisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ammattilainen kynä ja paperi kädessä
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Omahoito
Pitkäaikaissairaat

Aikuinen kännykkä kädessä
Toimintamalli
Elintavat
Digitaaliset palvelut
Itsehoito

Toimintamalli
Palliatiivinen hoito
Moniammatillisuus

Auringonlasku
Toimintamalli
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Palliatiivinen hoito
Osaaminen
Yhteistyö

Toimintamalli
Palliatiivinen hoito
Psykososiaalinen tuki

Palveluketjutyö
Toimintamalli
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Pyydä apua -nappi Keski-Suomessa
Toimintamalli
Sähköinen asiointi
Perhepalvelut
Perhekeskus
Asiakas- ja palveluohjaus
Matalan kynnyksen palvelu

Toimintamalli
Rakenteellinen sosiaalityö

Ammattilainen mittaa verenpainetta asiakkaalta
Toimintamalli
Elintavat
Diabetes
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Friendship
Toimintamalli
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointialue
Digitaaliset palvelut
Matalan kynnyksen palvelu

Kolme ihmistä työskentelee saman pöydän ääressä.
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Monialaisuus
Prosessien kehittäminen
Yhteiskehittäminen

Perehdytyspaketin etusivu, jossa kolme kättä koskettaa puuta
Toimintamalli
Vammaispalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perhepalvelut
Ikääntyminen

Toimintamalli
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Matalan kynnyksen palvelu

Ammattilainen ohjaa potilasta diabeteksen hoidossa
Toimintamalli
Diabetes
Digitaaliset palvelut
Omahoito
Sähköinen asiointi

Yhteisasiakkaan palveluketju
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakaslähtöisyys