Etelä-Pohjanmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

kansi
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Asumispalvelut
Kuntoutus

OTSO
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Aikuissosiaalityö
Kotona asuminen

Ennaltaehkäisevät palvelut
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen
Peruskoulu
Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisevät palvelut
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Ennaltaehkäisy

Hoitoon ja palveluun pääsy ja jatkuvuus
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto

Johtamisen kehittäminen
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Johtaminen

Kotona asuminen on turvattu
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto

Henkilöstö
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto

opas esihenkilöille
Toimintamalli
Mielenterveys
Psykososiaalinen menetelmä
Oppilas- ja opiskelijahuolto

kansi
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Aikuissosiaalityö

Toimintamalli
Lastensuojelu
Moniammatillisuus

Pixapay. Gerald. 2017.
Toimintamalli
Omavalvonta
Sosiaalihuolto

Perhekeskus Etelä-Pohjanmaa
Toimintamalli
Perhepalvelut
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Konseptointi ja vakiinnuttaminen

Saanko luvan
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus

Mittaristo
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Suun terveydenhuolto

Suun terveys lapset
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteiskehittäminen

Suun terveys nuoret
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Ennaltaehkäisy
Moniammatillisuus
Prosessien kehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tapahtuma
Toimintamalli
Tapahtumatuotanto
Yhteiskehittäminen

kuva
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Tietojohtaminen
Johtaminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Pelastustoimi