Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Mitä, miten ja miksi kehitimme?  -video (3min)

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivut

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

kuva
Toimintamalli
Terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Ehkäisevä työ

Toimintamalli
Perustason mielenterveyspalvelut
Mielenterveyspalvelut

Suun terveys lapset
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vanhemmuus
Äitiys- ja lastenpalvelut

Kuntoutustasot
Toimintamalli
Kotihoito
Kuntoutus
Toimintakyky
Yhteistyö
Asiakas- ja palveluohjaus

Asiakasohjaus vammaispalveluissa Etelä-Pohjanmaalla
Toimintamalli
Vammaispalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus

Kuva
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Digitaaliset palvelut

Sininen talo keltaisella pohjalla. Vieressä teksti Asiakkaan toimintakyvyn mittarit kuntouttavassa päivätoiminnassa
Toimintamalli
Päivätoiminta
Ikääntyminen
Toimintakyky
Harrastustoiminta

Assun jäljillä kansikuva
Toimintamalli
Monialaisuus
Mielenterveyspalvelut
Aikuissosiaalityö

kansi
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Asumispalvelut
Kuntoutus

OTSO
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Aikuissosiaalityö
Kotona asuminen

Ennaltaehkäisevät palvelut
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen
Peruskoulu
Ennaltaehkäisy

eKonsultaatio käytännöt terveyssosiaalityössä
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Digitaaliset palvelut

Eroperheen asiakaspolku - Perhekeskus Etelä-Pohjanmaa
Toimintamalli
Vanhemmuus
Matalan kynnyksen palvelu
Perhepalvelut
Yhteistyö

Suun terveys esikoista odottava
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vanhemmuus
Äitiys- ja lastenpalvelut

Kansikuva Etkot Assulle
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö

Fysioterapeutti osana vastaanottotiimiä kuva
Toimintamalli
Fysioterapia
Moniammatillisuus
Asiakaslähtöisyys
Tiimityö
Ennaltaehkäisy

hta
Toimintamalli
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakas- ja palveluohjaus
Moniammatillisuus
Hoidontarve
Yhteiskehittäminen

Kansi hyvä vastaanotto
Toimintamalli
Saatavuus
Yhteiskehittäminen

Kuntouttavan työtoiminnan toimintamalli kansikuva
Toimintamalli
Kuntouttava työtoiminta
Osallisuus
Osatyökykyisyys
Työkyky
Pitkäaikaistyöttömyys

Valkoinen nuoli oikealle sinisen ympyrän sisällä.
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Kuntoutus

Kuule ja Kokeile
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Yhteistyö
Monialaisuus
Moniammatillisuus

kansi
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Aikuissosiaalityö

Laatuperusteinen työhönvalmennus sosiaalipalveluissa - kansikuva
Toimintamalli
Työhönvalmennus
Aikuissosiaalityö
Sosiaaliala

Luomihuoli
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Perusterveydenhuolto
Terveyden edistäminen

Maksuton ehkäisy Etelä-Pohjanmaa
Toimintamalli
Neuvola
Perhepalvelut
Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Monialainen yhteistyö Rise ja HVA
Toimintamalli
Rikoksentorjunta
Syrjäytyminen
Yhteistyö
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Pieni lapsi syö mansikkaa
Toimintamalli
Varhainen tunnistaminen
Varhainen puuttuminen
Neuvola
Kuntoutus

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Omaishoito
Vammaisuus
Ikääntyminen

Omavalvonta
Toimintamalli
Omavalvonta
Sosiaalihuolto

Perheen vanhempien ja lapsen kädet päällekkäin. Lapsen käsissä sydän.
Toimintamalli
Elintavat
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Perhekeskuksen asiakasohjaus
Toimintamalli
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Matalan kynnyksen palvelu

Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämispilotti Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa
Toimintamalli
Kohtaaminen
Vanhemmuus
Matalan kynnyksen palvelu
Verkostot
Yhteiskehittäminen

Perhekeskus - Lasten mielenterveyden ja riippuvuuksien palvelut -asiakkaan polku (alle 13-vuotias)
Toimintamalli
Perhekeskus
Perustason mielenterveyspalvelut
Päihteet ja riippuvuudet

Perhekeskus - Nuorten mielenterveyden ja riippuvuuksien palvelut -asiakkaan polku (yli 13-vuotias)
Toimintamalli
Perhekeskus
Perustason mielenterveyspalvelut
Päihteet ja riippuvuudet

Perhekeskus -toimintasuunnitelma
Toimintamalli
Perhepalvelut
Suunnittelu ja visiointi
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen

Perhekeskuspilotti kansikuva
Toimintamalli
Perhekeskus
Perhepalvelut
Moniammatillisuus
Matalan kynnyksen palvelu

Perhekeskuksen konseptointi
Toimintamalli
Perhepalvelut
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Konseptointi ja vakiinnuttaminen

Psyykkaritoiminta
Toimintamalli
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet

Sininen talo keltaisella taustalla, vieressä teksti RAI arviointi kuntouttavan vuorohoidon yksiköissä
Toimintamalli
Kuntoutus
Omaishoito
Ikääntyminen
Kotihoito

Sininen talo keltaisella pohjalla, vieressä teksti RAI-käyttäjien roolit ikäpalveluissa
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asumispalvelut
Kotihoito

Ravitsemusterapeuttien osaamisen hyödyntäminen sote- ja perhekeskuksissa sekä ravitsemusterveyden edistämisessä
Toimintamalli
Ravitsemus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Terveyspalvelut

Saanko luvan
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus

Sosiaalinen kuntoutus Etelä-Pohjanmaalla
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö

Sosiaaliohjaus terveyssosiaalityössä
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Sosiaalityöntekijä osana tiimiä kansi
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Tiimityö
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus

Sosiaalityöntekijä osana vastaanottopalveluja
Toimintamalli
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus

Sote-keskus
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto

SoTe-tike kuvana
Toimintamalli
Kotihoito
Päivystys
Ensihoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Integraatio

Suun terveyden oppitunti yläkoululaisille
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Moniammatillisuus

Talousneuvola
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Moniammatillisuus
Neuvonta
Toimeentulo

Työikäisten asiakasohjaus
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus

Työkyvyn tuen tiimit
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Osatyökykyisyys
Työkyky
Palvelupolku

Työttömien terveystarkastusten yhtenäistäminen, kansikuva
Toimintamalli
Terveyspalvelut
Työttömyys
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Vapaaehtoistoiminnanmalli kansikuva
Toimintamalli
Ikääntyminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kansalaistoiminta
Osallisuus
Kaveri- ja ystävätoiminta

Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kuntoutus
Asiakas- ja palveluohjaus
Varhainen puuttuminen
Varhainen tunnistaminen

Yhdenmukaiset ja selkeät mielenterveyspalvelut sekä toimintamallit opiskeluhuollossa monialaisesti
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto

Yhteisasiakkuus
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Hoidontarve

Kansikuva yhteisasiakkuus
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Hoidontarve

Yhteisöllinen opiskeluhuolto
Toimintamalli
Opiskeluhuolto
Yhteisöllisyys

Kotisairaalaverkosto
Toimintamalli
Kotisairaala
Palliatiivinen hoito

kuva
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Tietojohtaminen
Johtaminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Pelastustoimi