Osatyökykyisille tie työelämään (OTE), Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen

Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen  –osahanke oli osa STM:n Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanketta 2016-2018. Osaprojekti tähtäsi siihen, että osatyökykyiset etenevät työllistymispoluilla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Osatyökykyisille tie työelämään (OTE), Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen
Lyhyt kuvaus

Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen  –osahanke oli osa STM:n Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanketta 2016-2018. Osaprojekti tähtäsi siihen, että osatyökykyiset etenevät työllistymispoluilla. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Osatyökykyisten heikkoon työllistymiseen haettiin muutosta

Työelämän ulkopuolelle jääneet osatyökykyiset ja erityisammattioppilaitoksista valmistuvat työllistyvät heikosti, vaikka heillä olisi edellytyksiä ja työkykyä. Lisäksi työllistymisen ja/tai työllistymistä edistävien palveluiden ulkopuolelle jäävien osallisuutta ei tuettu riittävästi.

Tavoitteena osatyökykyisten työllistäminen

Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -osaprojekti tähtäsi siihen, että osatyökykyiset etenevät työllistymispoluilla. Osatyökykyisten palveluita tarpeenmukaistettiin, oikea-aikaistettiin ja palveluiden ulkopuolelle jäävien osatyökykyisten osallisuutta lisättiin. Osatyökykyiset olivat aktiivisesti mukana toiminnan kehittämistyössä.

Kokeilut tuottivat maakunnallisia toimintamalleja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi ja arvioi Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen –osaprojektissa toteutettavia alueellisia kokeiluja. 

Kokeiluista kerätyn tiedon avulla mallinnettiin maakunnallisia toimintamalleja, jotka auttavat osatyökykyisten työllistymistä suoraan työtoiminnasta ja opinnoista sekä parantavat palveluiden tarjoamaa tukea. Lisäksi maakunnissa on kehitetty ja otettu käyttöön monipuolisesti osallisuutta tukeva toiminta.

Maakunnalliset toimintamallit (28 kpl) löydät alempaa Arviointi -kohdasta.

Toimiaika

STM:n Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen toimikausi oli 2016-2018. Mallit työllistymiseen ja osallisuutteen  oli kärkihankkeen yksi projekti.

Katso koko hankekokonaisuus STM:n sivuilta: Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)

Toimijat

Moniammatillinen verkosto, kunkin toimintamallin kohdalla tarkemmat tiedot.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Soila Veltheim

Luotu

01.06.2020

Viimeksi muokattu

15.07.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Osatyökykyisten heikkoon työllistymiseen haettiin muutosta

Työelämän ulkopuolelle jääneet osatyökykyiset ja erityisammattioppilaitoksista valmistuvat työllistyvät heikosti, vaikka heillä olisi edellytyksiä ja työkykyä. Lisäksi työllistymisen ja/tai työllistymistä edistävien palveluiden ulkopuolelle jäävien osallisuutta ei tuettu riittävästi.

Päämäärä ja päätavoite

Tavoitteena osatyökykyisten työllistäminen

Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -osaprojekti tähtäsi siihen, että osatyökykyiset etenevät työllistymispoluilla. Osatyökykyisten palveluita tarpeenmukaistettiin, oikea-aikaistettiin ja palveluiden ulkopuolelle jäävien osatyökykyisten osallisuutta lisättiin. Osatyökykyiset olivat aktiivisesti mukana toiminnan kehittämistyössä.

Kokeilut tuottivat maakunnallisia toimintamalleja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi ja arvioi Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen –osaprojektissa toteutettavia alueellisia kokeiluja. 

Kokeiluista kerätyn tiedon avulla mallinnettiin maakunnallisia toimintamalleja, jotka auttavat osatyökykyisten työllistymistä suoraan työtoiminnasta ja opinnoista sekä parantavat palveluiden tarjoamaa tukea. Lisäksi maakunnissa on kehitetty ja otettu käyttöön monipuolisesti osallisuutta tukeva toiminta.

Toimintamallit (28 kpl):

 • Fokus - opinnoista tuetusti työelämään
 • Fokus osallisuus - asumisen järjestelyn tuki
 • Fokus - työtoiminnasta töihin
 • KP OTE Intensiivisen työhönvalmennuksen malli
 • KP OTE mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus
 • KP OTE Opiskelijan Oma Tie Työhön
 • Keski-Pohjanmaan Työikäisten monialainen palvelumalli
 • Konsensussopimus
 • Opinnoista töihin
 • Pähee OTE - Maakunnallinen toimintamalli osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi Päijät-Hämeen vammaispalveluissa
 • Pähee OTE - Suuntakaksikko - siirtymävaiheen työparimalli
 • Pähee OTE, Työhönvalmennus
 • Pähee OTE - Vertaisvalmentaja työhönvalmennuksessa
 • Pähee OTE - Viestintätiimi
 • Pähee OTE - Yhteistyöfoorumi
 • SATAOSAA Mielenterveyskuntoutujien työllisyyden edistäminen
 • SATAOSAA - Opinnoista työelämään -toimintamalli Satakunnassa
 • SATAOSAA - Osallisuutta tukeva toimintamalli Satakunnassa
 • SATAOSAA - Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa
 • SATAOSAA - Uusien työllistymistä tukevien yhteistyöketjujen luominen oppilaitoksista valmistuville
 • Savon OTE - Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opintojen nivelvaiheiden ja vastuiden maakunnallinen toimintamalli
 • Savon OTE - Maakunnallinen toimintamalli osallisuuden ja palkkatyöhön pääsyn tukemisesta
 • Savon OTE - Matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevan toiminnan maakunnallinen toimintamalli
 • Valtakunnallinen malli: Osatyökykyisen työllistymisen ja osallisuuden tukeminen alueilla
 • Vastuullinen työnantaja
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen osallisuutta tukeva toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli opinnoista töihin Kymenlaakso ja Etelä-Karjala
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen työtoiminnasta töihin toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

Toimintamallien kuvaukset ja materiaalit ovat alla Arviointi -kohdassa.

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Rahoitusta saaneet alueelliset kokeiluhankkeet

Sosiaali ja terveysministeriö myönsi valtion avustusta kuudelle kokeiluhankkeelle:

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote: Yhdessä hyvä OTE! – Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson OTE-kärkihanke
 • Invalidiliitto ry / Spesia: FOKUS – opinnoista tuetusti työllistymiseen
 • Porin kaupunki: SATAOSAA – Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen
 • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä / Verso-liikelaitos: Päijät-Hämeen OTE (PÄHEE OTE)
 • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite: Keski-Pohjanmaan osatyökykyisille tie työelämään (KP OTE)
 • Vaalijalan kuntayhtymä: Savon OTE.
Tuotokset ja tulokset

Alueellisia kokeilut kehittivät ratkaisuja kolmen teeman osalta

 • Työtoiminnasta töihin: Tarkoituksena ottaa käyttöön keinot, joilla työtoiminnassa oleva osatyökykyinen henkilö työllistyy avoimille työmarkkinoille nykyistä paremmin.
 • Opinnoista töihin: Tarkoituksena, että oppilaitoksesta valmistuva osatyökykyinen henkilö työllistyy avoimille työmarkkinoille nykyistä paremmin.
 • Osallisuutta tukeva toiminta: Tarkoituksena tarjota matalan kynnyksen osallisuutta edistävää toimintaa sitä tarvitseville ja uudistaa nykyistä toimintakyvyn ylläpitoon tarkoitettua työ- ja päivätoimintaa tavoitelähtöisemmäksi.

Kokeiluissa kehitettiin 28 toimintamallia

Fokus - opinnoista tuetusti työelämään

Toimintamallissa kuvataan osatyökykyisten tai erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan urapolku opintojen lopussa, nivelvaiheessa ja välittömästi valmistumisen jälkeen.

Käyttötarkoitus: malli soveltuu ammatillisiin oppilaitoksiin osatyökykyisiä opiskelijoita varten sekä niitä tukeviin verkostoihin.

Kehittäjät: ammattiopisto Spesia, Keuda, Hyria, Hyria Säätiö, Seurakuntaopisto, Vates, Kuntoussäätiö.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana kohdassa Liitetiedostot:

 • Fokus - opinnoista tuetusti työelämään, posteri (pdf)
 • Fokus - opinnoista tuetusti työleämään - Mielenterveys (pdf)
 • Fokus - opinnoista tuetusti työleämään - Osaava Ohjaamo verkosto (pdf)
 • Fokus - opinnoista tuetusti työleämään - Uraohjauspolun vastuut (pdf)
 • Fokus - opinnoista tuetusti työleämään - Asumisen järjestelyn tuki (pdf)
 • Fokus - opinnoista tuetusti työleämään - Duunikylä (pdf)

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Fokus - opinnoista tuetusti työelämään

Ohjaten uralle -kyselylomake ja ohje

Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus

Positiivinen CV

JobShadowDay

Fokus osallisuus - asumisen järjestelyn tuki

Toimintamalli valmistumisvaiheessa olevan erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan asumisen järjestelyn tukemiseksi.

Käyttötarkoitus: ammatillisiin oppilaitoksiin sopiva malli auttaa opintojensa loppuvaiheessa opiskelijoita ratkaisemaan asumisen kysymykset nopeammin, jolloin aikaa ja huomiota jää esimerkiksi samaan aikaan aikaa vievään työnhakuun. Asumisen kysymysten nopea ratkaisu mahdollistaa esimerkiksi työnhaun uudelta paikkakunnalta ja lisää opiskelijan osallisuutta sekä itsenäisyyttä.

Kehittäjät: ammattiopisto Spesia, Keuda, Seurakuntaopisto, Hyria, Ohjaamot.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Fokus osallisuus - asumisen järjestelyn tuki - Asumisen järjestelyn tuki (pdf)
 • Fokus osallisuus - asumisen järjestelyn tuki Osaava Ohjaamo -verkosto(pdf)

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Työkykykoordinaattorikoulutus 

Fokus - työtoiminnasta töihin

Mallissa kuvataan työkaluja ja toimintatapoja, jotka edistävät ammatillisista erityisoppilaitoksista työtoimintaan siirtyvien asiakkaiden työllistymistä.

Käyttötarkoitus: malli edistää osatyökykyisten työllistymistä ja sitä tukevia toimintamalleja ja verkostotyötä.

Kehittäjät: ammattiopisto Spesia, Kuntoutussäätiö, Järvenpään työllisyysyksikkö, Keski-Uudenmaan työtoimintayksikköverkosto, Palkkaa Mut -hanke (Kehitysvammaliitto).

Tämän toimintamallin materiaali tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Fokus - työtoiminnasta töihin (pdf)

Tähän toimintamallin liittyvää muualla verkossa:

Imba/Melba

Työanalyysityökalu 

JobShadowDay 

KP OTE Intensiivisen työhönvalmennuksen malli

Tämä malli kuvaa intensiivisen työhönvalmennuksen prosessia.

Käyttötarkoitus: intensiivinen työhönvalmennus sopii henkilöille, joilla on osaamista ja työkykyä jäljellä ja he tavoittelevat palkkatyötä avoimilta työmarkkinoilta. Palvelua voi tuottaa yritykset, 3. sektorin toimijat tai julkiset toimijat.

Kehittäjä: Mikko Nikkilä.

Tämän toimintamallin materiaali tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • KP OTE Intensiivinen työhön valmennus (pdf)

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Keski-Pohjanmaan OTE-hanke

KP OTE mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Tässä toimintamallissa kuvataan, kuinka mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennusta on pilotoitu KP OTE kokeilussa Keski-Pohjanmaalla 1.5.2018-31.12.2018.

Käyttötarkoitus: intensiivisen työhönvalmennuksen soveltaminen mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksessa.

Kehittäjä: Mikko Nikkilä.

KP OTE Opiskelijan Oma Tie Työhön

Toimintamalli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen tukemiseksi opintojen päätösvaiheessa.

Käyttötarkoitus: opiskelijan työllistymisen tukeminen opintojen nivelvaiheessa.Toimintamallin tavoitteena on parantaa yhteistyötä eri tahojen välillä, taata opiskelijalle oikea tuki oikeaan aikaan sekä tukea häntä työllistymisessä.

Kehittäjät: KP-OTE- hanke yhdessä teemaryhmän kanssa.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • KP OTE Opinnoista töihin (pdf)
 • KP OTE Opiskelijan Oma Tie Työhön - kysely (pdf)
 • KP OTE Opiskelijan Oma Tie Työhön  - yhteinen asiakassuunnitelma (pdf)

Keski-Pohjanmaan Työikäisten monialainen palvelumalli

Työllistymistä ja osallisuutta edistävä palvelumalli. Palvelumallia sovelletaan työllistymistä edistävän monialalisen palvelun, vammaispalvelujen ja mielenterveyskuntoutujien palveluissa.

Käyttötarkoitus: toimintamalli kuvaa, kuinka Keski-Pohjanmaalla järjstetään monialaiset työllistymistä edistävät palvelut tulevassa maakunnassa. Toimintamallin avulla asiakkaiden tarpeet ovat pääosassa heidän palveluprosessissaan. Eri palveluntuottajien, viranomaisten ja yhteistyötahojen vastuut on kuvattu ja ne ovat eri toimijoiden tiedossa.

Kehittäjä: Mikko Nikkilä.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Keski-Pohjanmaan Työikäisten monialainen palvelumalli (pdf)
 • Keski-Pohjanmaan Työikäisten monialainen palvelumalli, osallisuuden toimintamalli (pdf)

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Työikäisten monialainen palvelukartta

Konsensussopimus

Konsensussopimus on työkalu, jolla hankkeen tuloksia voidaan juurruttaa maakunnassa. Konsensussopimuksessa keskeiset tahot määrittävät yhteisen tavoitteen, tehtävät ja aikataulun ja sitoutuvat sopimuksen kautta yhteistyöhön.

Käyttötarkoitus: konsensussopimukseen kuvataan juurrutettavat toimintamallit tai hyvät käytännöt. Sopimuksen avulla saadaan keskeiset tahot sopimaan edistettävän asian sisällöistä, tehtävistä, toimenkuvista ja aikataulusta sekä indikaattoreista.

Kehittäjät: Jenni Wessman ja Sari Ullgren-Lajunen, THL.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Konsensussopimus (pdf)
 • Konsensus esitys (pdf)
 • Konsensussopimus Etelä-Karjala (pdf)
 • Konsensussopimus Kymenlaakso (pdf)
 • Konsensussopimus Pohjois-Savo (pdf)
 • Konsensussopimus Keski-uusimaa (pdf)
 • Konsensussopimus Päijät-Häme (pdf)

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Konsensus saavutettu osatyökykyisten työllistämiseksi

Opinnoista töihin

Opinnoista töihin -opas on koottu ammatillisten oppilaitosten ammattilaisten tueksi. Se toimii työkaluna opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi ammatillisissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa.

Käyttötarkoitus: opas esittelee keinoja opiskelijan työllistymisen ja ammatillisen reformin toteuttamisen tueksi. Oppaassa tutustutaan Opiskelijan työllistymisen tuen polkuun, jonka vaiheistus on avattu alla sekä koottuihin työllistymistä tukeviin keinoihin. Opas tukee lisäksi moniammatillista yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä määrittelee vastuut eri toimijoiden kesken. 

Kehittäjät: opas on kehitetty Terveyden ja hyvivoinnin laitoksen toimesta osana Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanketta. Kehittäjinä Jenni Wessman Jenni Wessman ja Sari Ullgren-Lajunen Sari Ullgren-Lajunen, THL.

Tähän toimintamallin materiaali tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Opinnoista töihin -työkirja (pdf)

Pähee OTE - Maakunnallinen toimintamalli osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi Päijät-Hämeen vammaispalveluissa

Malli tarjoaa keinoja osallisuuden lisäämiseen sekä työllistymiseen.

Käyttötarkoitus: malli on kehitetty vammaispalvelun asiakkaiden kanssa ja sitä voidaan hyödyntää laajemmin eri asiakasryhmien kanssa. Mallin hyödyntämisellä lisätään asiakasosallisuutta, monipuolistetaan palkkatyön mahdollisuuksia, vahvistetaan siirtymävaiheiden tukea opinnoissa sekä madalletaan palvelujen rakennelähtöisyyttä.

Kehittäjät: PHHYKY/ Sosiaalialan osaamiskeskus Verso: Päivi Tainala, Enni Ruuth, Elina Huttunen, Hanna Ruokamo,Tanja Bäf-Ruuskanen sekä kokeilujen asiakas- ja henkilöstötyöryhmät.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Pähee OTE - toimintamalli osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi Päijät-Hämeen vammaispalveluissa, posteri (pdf)
 • Pähee OTE - toimintamalli osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi Päijät-Hämeen vammaispalveluissa - hk budjetointi (pdf)
 • Pähee OTE - toimintamalli osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi Päijät-Hämeen vammaispalveluissa - mediatoiminta (pdf)
 • Pähee OTE - toimintamalli osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi Päijät-Hämeen vammaispalveluissa - osuuskuntavalmennus (pdf)
 • Pähee OTE -toimintamalli osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi Päijät-Hämeen vammaispalveluissa, suuntakaksikko
 • Pähee OTE - toimintamalli osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi Päijät-Hämeen vammaispalveluissa- työhönvalmennus (pdf)
 • Pähee OTE - toimintamalli osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi Päijät-Hämeen vammaispalveluissa - vertaisvalmentaja (pdf)
 • Pähee OTE - toimintamalli osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi Päijät-Hämeen vammaispalveluissa - yhteistyöfoorumi (pdf)

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Osatyökykyisille Kestävää kasvua ja työtä Pähee 2.0 -hanke

Pähee OTE - Suuntakaksikko - siirtymävaiheen työparimalli

Suunnitelmallinen toimintatapa ohjata opiskelijan siirtymävaihetta opinnoista työelämään tai opintojen pariin. Oppilaitosyhteistyöstä vastaa vammaispalveluissa palvelukoordinaattorin ja nimetyn ohjaajan työpari, suuntakaksikko.

Käyttötarkoitus: tavoitteena on asiakkaan siirtymävaiheisiin liittyvän ohjauksen ja tuen vahvistaminen. Malli on kehitetty tarpeeseen vahvistaa oppilaitosyhteistyötä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden siirtymävaiheissa. Lisäksi mallissa on luotu vuosikello työntekijöiden tehtävänkuvien tarkentamiseksi.

Kehittäjät: PHHYKY/Sosiaalialan osaamiskeskus Verso: Elina Huttunen, Enni Ruuth, Päivi Tainala, Hanna Ruokamo ja Tanja Bäf-Ruuskanen. Henkilöstötyöryhmä sekä opiskelijaedustajat (koulutuskeskus Salpaus, Kiipulan Ammattiopisto ja Ali-Juhakkalan peruskoulu).

Tämän toimintamallin materiaali tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Pähee OTE - Siirtymävaiheen suuntakaksikko - toimintamalli osallisuuteen ja työllistymiseen (pdf)

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Hyvää fiilistä viestimässä ympäri Päijät-Hämettä - pähee ote

Pähee OTE, Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksen malli näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen laatukriteerien käyttöönotto.

Käyttötarkoitus: työhönvalmennuksen palvelun vaikuttavuuden ja laadun lisääminen maakunnan vammaispalveluijen alueella.

Kehittäjät: PHHYKY/ Sosiaalialan osaamiskeskus Verso: Päivi Tainala, Enni Ruuth, Elina Huttunen, Hanna Ruokamo,Tanja Bäf-Ruuskanen sekä kokeilujen asiakas- ja henkilöstötyöryhmät.

Tämän toimintamallin materiaali on tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Pähee OTE - Näyttöön perustuva työhönvalmennus ja tuettu työ vammaispalveluissa (pdf)

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Viisi keinoa edistää osatyökykyisen työllistymistä ja osallisuutta OTE-kärkihankkeen alueellisissa kokeiluissa

Pähee OTE - Vertaisvalmentaja työhönvalmennuksessa

Mallissa koulutetaan vammaispalvelujen asiakkaita vertaisvalmentajiksi. Vertaisvalmentajat toimivat työhönvalmennuksen asiakkaiden tukena työhönvalmentajan työparina.

Käyttötarkoitus: mallilla vahvistetaan työhönvalmennuksen palvelua, lisätään työelämän yhdenvertaisuutta ja palkkatyön monipuolisuutta asiakasosallisuuden keinoin.

Kehittäjät: PHHYKY/ Sosiaalialan osaamiskeskus Verso: Päivi Tainala, Enni Ruuth, Elina Huttunen, Tanja Bäf-Ruuskanen, Hanna Ruokamo sekä kokeilun asiakas -ja henkilöstötyöryhmät.

Tämän toimintamallin materiaalit on tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa: 

 • Pähee OTE, Työhönvalmennus, vertaisvalmentaja-malli (pdf)
 • Pähee OTE -toimintamalli osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi Päijät-Hämeen vammaispalveluissa, vertaisvalmentaja (pdf)

Pähee OTE -Viestintätiimi

Mallissa muodostettiin mediatoiminnan ympärille tiimi, joka opettelee, käyttää ja tuottaa median sisältöjä.

Käyttötarkoitus: mallilla monipuolistetaan vammaispalvelujen päiväaikaisen toiminnan palveluja. Mediatoiminnan avulla lisätään vammaisten osallisuutta ja vaikuttamista yhteiskunnassa ja hyödynnetään yhteiskunnan palveluja monipuolisemmin.

Kehittäjät: PHHYKY/Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Päivi Tainala, Elina Huttunen, Enni Ruuth, Hanna Ruokamo, Tanja Bäf-Ruuskanen sekä asiakas- ja henkilöstöryhmät.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Pähee OTE -Viestintätiimi (pdf)
 • Pähee OTE -Viestintätiimi A4 (pdf)
 • Pähee OTE -Viestintätiimi koulutus(pdf)

Pähee OTE - Yhteistyöfoorumi

Toimialarajat ylittävä verkosto erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa toimiville tahoille siirtymävaiheiden sujuvoittamiseksi.

Käyttötarkoitus: toimintamallissa luodaan maakuntaan monitoimijainen verkosto, jolla vahvistetaan eri palveluiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on opiskelijoiden sujuvampi sijoittuminen työelämään opintojen jälkeen tai palveluista opintoihin. Lisäksi vahvistetaan sellaisia toimintatapoja, joilla voidaan ehkäistä opintojen keskeytymisiä.

Kehittäjät: PHHYKY/Sosiaalialan osaamiskeskus Verso: Elina Huttunen, Päivi Tainala, Enni Ruuth, Hanna Ruokamo ja Tanja Bäf-Ruuskanen sekä asiakas ja henkilöstöryhmät.

Tämän toimintamallin materiaali tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Pähee OTE -toimintamalli osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi Päijät-Hämeen vammaispalveluissa, yhteistyöfoorumi (pdf)

SATAOSAA Mielenterveyskuntoutujien työllisyyden edistäminen

Mielenterveyskuntoutujien työhön paluuta tukevia tavallisimpia kuntoutuskeinoja ovat työkokeilu ja työhönvalmennus. Tuetun työllistymisen työhönvalmennus on yksi työllistymisen uudemmista tukimenetelmistä ja ammatillisen kuntoutuksen muodoista.

Käyttötarkoitus: tuetun työllistymisen perusajatus on, että jokainen voi riittävän tuen avulla työllistyä ja että työn tulee olla tavallisen työsopimuksen määrittelemää palkkatyötä. Erityisenä piirteenä on työhönvalmentajan tuki niin kauan kuin työntekijä sitä tarvitsee. Tuetun työllistymisen työhönvalmennus soveltuu kaikille heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

Kehittäjät: SATAOSAA-hanke, työhönvalmennuksen kehittäjäryhmä, kolmas sektori. Porin psykososiaaliset avopalvelt sekä Porin psykiatrian ja nuorten psykiatrian poliklinikat.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • SATAOSAA Mielenterveyskuntoutujien työllisyyden edistäminen, posteri (pdf)
 • SATAOSAA Mielenterveyskuntoutujien työllisyyden edistäminen, posterin selitysosa(pdf)
 • SATAOSAA Mielenterveyskuntoutujien työllisyyden edistäminen, työhönvalmennuksen prosessi (pdf)

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Sataduunia

SATAOSAA - Opinnoista työelämään -toimintamalli Satakunnassa

Tuen tarpeessa olevan opiskelijan polku opinnoista työelämään Satakunnassa.

Käyttötarkoitus: toimintamallissa kuvataan keinot, palvelut ja palveluohjaus, joiden avulla tunnistetaan nykyistä paremmin ja aikaisemmin opiskelijan tuentarvetta ja työkykyä opintojen aikana sekä tuetaan työllistymistä opintojen jälkeen.

Kehittäjät: SATAOSAA -kokeilu, Satakunnan alueen oppilaitokset ja monialaiset sidosryhmät.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • SATAOSAA - Opinnoista työelämään -toimintamalli Satakunnassa (pdf)
 • SATAOSAA - Opinnoista työelämään -toimintamalli Satakunnassa, kaavio erityisen tuen tarpeessa palveluohjaus (pdf)
 • SATAOSAA - Opinnoista työelämään -toimintamalli Satakunnassa, opiskelijan polku (pdf)
 • SATAOSAA - Opinnoista työelämään -toimintamalli Satakunnassa, Kelan pilotti (pdf)
 • SATAOSAA - Opinnoista työelämään -toimintamalli Satakunnassa, mallit (pdf)
 • SATAOSAA - Opinnoista työelämään -toimintamalli Satakunnassa, valmennuksen prosessi (pdf)
 • SATAOSAA - Opinnoista työelämään -toimintamalli Satakunnassa, kaavio erityisen tuen tarpeessa palveluohjaus (pdf)

SATAOSAA - Osallisuutta tukeva toimintamalli Satakunnassa

Toimintamallissa kuvataan Satakunnan osallisuutta tukeva toimintamalli, jonka tavoitteena on parantaa osatyökykyisten osallisuutta, etenkin työllistymistä edistävissä / tukevissa palveluissa.

Käyttötarkoitus: osatyökykyisten kokonaisvaltaisen osallisuuden lisääntyminen, elämänlaadun parantuminen ja työllistymisen helpottuminen.

Kehittäjät: SATAOSAA -kokeilu, Satakunnan kunnat, kuntayhtymät ja kolmannen sektorin toimijat sekä Satakunto (ESR) -hanke.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • SATAOSAA - Osallisuutta tukeva toimintamalli Satakunnassa, asiakaslähtöinen malli (pdf)
 • SATAOSAA - Osallisuutta tukeva toimintamalli Satakunnassa, kokemustoiminnan asiantuntijaverkosto (pdf)
 • SATAOSAA - Osallisuutta tukeva toimintamalli Satakunnassa, osallisuus Satakunnassa (pdf)
 • SATAOSAA - Osallisuutta tukeva toimintamalli Satakunnassa, Rapiat asiakasprosessin kuvaus (pdf)
 • SATAOSAA - Osallisuutta tukeva toimintamalli Satakunnassa, Sosku-verkosto (pdf)
 • SATAOSAA - Osallisuutta tukeva toimintamalli Satakunnassa, työllistävien järjestöjen verkosto (pdf)
 • SATAOSAA - Osallisuutta tukeva toimintamalli Satakunnassa, vapaaehtoistoiminnan asiantuntijaverkosto (pdf)

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Kykyviisari

Järjestöjen palvelukartta

Vapaaehtoistoiminnan koordinointi

Kokemustoiminnan koordinointi

SATAOSAA - Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa

Toimintamallissa kuvataan työikäisen asiakkaan monialaisten palveluiden järjestäminen ja palvelut Satakunnassa.

Käyttötarkoitus: toimintamalli sisältää työikäisille osatyökykyisille henkilöille suunnattuja työkykyä ja työllistymistä tukevia palveluja.

Kehittäjät: SATAOSAA -kokeilu, Satakunnan kunnat, kuntayhtymät, kolmannen sektorin toimijat, KELA ja TE-toimisto.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • SATAOSAA-Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa, posteri (pdf)
 • SATAOSAA-Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa, mistä sinä hyötyisit -lomake asiakkaalle (pdf)
 • SATAOSAA-Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa, osaaminen edellä palkkatyöhön (pdf)
 • SATAOSAA-Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa, puheeksioton malli (pdf)
 • SATAOSAA-Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa, valmennuspaikkarekisteri (pdf)
 • SATAOSAA-Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa, järjestöyhteistyöryhmä (pdf)
 • SATAOSAA-Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa, arviointiraportti (pdf)
 • SATAOSAA-Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa, työkykytiimin toimintamalli (pdf)
 • SATAOSAA-Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa, työskentelyjakson arviointi (pdf)
 • SATAOSAA-Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa, koulutuskokonaisuus (pdf)
 • SATAOSAA-Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa, VALO-valmennus työtoiminnassa (pdf)
 • SATAOSAA-Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa, VALO-valmennus vammaispalveluissa (pdf)
 • SATAOSAA-Työikäisen monialainen palvelu Satakunnassa, yhteistyörakenne (pdf)

SATAOSAA - Uusien työllistymistä tukevien yhteistyöketjujen luominen oppilaitoksista valmistuville

SATAOSAA - Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen - hankkeen verstas, jossa työstetään opinnoista töihin nivelvaiheen kehittämisen teemoja.

Käyttötarkoitus: opiskelun ja työelämän nivelvaiheeseen tukimalli.

Kehittäjät: Mari Takala ja Sari Hatanpää.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Savon OTE - Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opintojen nivelvaiheiden ja vastuiden maakunnallinen toimintamalli (pdf)
 • Savon OTE - Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opintojen nivelvaiheiden ja vastuiden toimintamalli, itsearviointi (pdf)

Savon OTE - Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opintojen nivelvaiheiden ja vastuiden maakunnallinen toimintamalli

Pääasiallinen kohderyhmä kehitysvammaiset ja muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Toimintamalli sisältää opiskeluiden nivelvaiheiden ja vastuutahojen määrityksen opinnoista töihin siirtymisen tueksi.

Käyttötarkoitus: tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, jotka hyötyvät yksilöllistä tuesta opintojen aikana sekä siirryttäessä opinnoista työelämään.

Kehittäjät: Ainomaria Anttonen, Jukka Ripatti, Jenni Rytkönen/Vaalijalan kuntayhtymä.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • SATAOSAA - Uusien työllistymistä tukevien yhteistyöketjujen luominen oppilaitoksista valmistuville (pdf)
 • SATAOSAA - Uusien työllistymistä tukevien yhteistyöketjujen luominen oppilaitoksista valmistuville, prosessikuvaus(pdf)

Savon OTE - Maakunnallinen toimintamalli osallisuuden ja palkkatyöhön pääsyn tukemisesta

Pääasiallinen kohderyhmä kehitysvammaiset ja muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Toimintamalli sisältää yksilöllisen tuen ja ohjauksen määrittelyn palkkatyöhön pääsyn tukemiseksi ja siellä pysymiseksi.

Käyttötarkoitus: pääasiallinen kohderyhmä kehitysvammaiset ja muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Toimintamalli sisältää yksilöllisen tuen ja ohjauksen määrittelyn palkkatyöhön pääsyn tukemiseksi ja siellä pysymiseksi.

Kehittäjät: Ainomaria Anttonen, Jukka Ripatti, Jenni Rytkönen / Vaalijalan kuntayhtymä.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Savon OTE - Maakunnallinen toimintamalli osallisuuden ja palkkatyöhön pääsyn tukemisesta (pdf)
 • Savon OTE - Maakunnallinen toimintamalli osallisuuden ja palkkatyöhön pääsyn tukemisesta, tuetun työn prosessikuvaus (pdf)
 • Savon OTE - Maakunnallinen toimintamalli osallisuuden ja palkkatyöhön pääsyn tukemisesta, tuettu työ palveluseloste (pdf)
 • Savon OTE - Maakunnallinen toimintamalli osallisuuden ja palkkatyöhön pääsyn tukemisesta, tuen ja ohjauksen malli, posteri (pdf)
 • Savon OTE - Maakunnallinen toimintamalli osallisuuden ja palkkatyöhön pääsyn tukemisesta, Melba - IMBA arviointi (pdf)
 • Savon OTE - Maakunnallinen toimintamalli osallisuuden ja palkkatyöhön pääsyn tukemisesta, työelämäkokeilun arviointilomake (pdf)
 • Savon OTE - Maakunnallinen toimintamalli osallisuuden ja palkkatyöhön pääsyn tukemisesta, työtoiminnasta töihin itsearviointi (pdf)

Savon OTE - Matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevan toiminnan maakunnallinen toimintamalli

Pääasiallinen kohderyhmä kehitysvammaiset ja muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Toimintamallissa esitellään uudistettuja osallisuutta ja toimintakykyä tukevia palveluja maakunnan käyttöön.

Käyttötarkoitus: tarkoitettu henkilöille, jotka hyötyvät työllistymistä edistävien palveluiden rinnalla/sijaan osallisuutta tukevasta toiminnasta pitkäkestoisesti. Maakunnalle toimintamalli tarjoaa valmiita ideoita hyödynnettäväksi.

Kehittäjät: Ainomaria Anttonen, Jukka Ripatti, Jenni Rytkönen / Vaalijalan kuntayhtymä.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Savon OTE - Matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevan toiminnan toimintamalli, jalkautuvat vertaistuelliset ryhmä (pdf)
 • Savon OTE - Matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevan toiminnan toimintamalli, jalkautuvat ryhmät palvelukuvaus (pdf)
 • Savon OTE - Matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevan toiminnan toimintamalli, klubitoiminta (pdf)
 • Savon OTE - Matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevan toiminnan toimintamalli, klubitoiminta palvelukuvaus (pdf)
 • Savon OTE - Matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevan toiminnan toimintamalli, jalkautuva päivätoiminta (pdf)
 • Savon OTE - Matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevan toiminnan toimintamalli, jalkautuva pt, palvelukuvaus (pdf)
 • Savon OTE - Matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevan toiminnan toimintamalli, tuen ja ohjauksen malli (pdf)
 • Savon OTE - Matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevan toiminnan toimintamalli, osallisuutta.... -itsearviointi (pdf)

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Pieksämäki, päiväaikainen tekeminen

Valtakunnallinen malli: Osatyökykyisen työllistymisen ja osallisuuden tukeminen alueilla

Toimintamalli on suunnattu henkilöille, jotka vastaavat maakunnassa ja alueilla osatyökykyisten palvelujen järjestämisestä, suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Käyttötarkoitus: toimintamallissa esitellään keinoja osatyökykyisten työllistymiseen ja osallisuuden tukemiseen. Toimintamallin ratkaisut koskevat erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä Käytännön keinot on kehitetty ja testattu OTE-kärkihankkeen alueellisissa kokeiluissa.

Kehittäjä: Sari Ullgren-Lajunen, THL.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa.

 • Valtakunnallinen malli: Osatyökykyisen työllistymisen ja osallisuuden tukeminen alueilla (pdf)
 • Valtakunnallinen malli: muistilista maakuntavalmistelijoille (pdf)

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

OTE-hanke: Ratkaisuja työkyvyn ylläpitoon ja osatyökykyisten työllistymiseen

Työkyvyn tuen palvelupolku

Vastuullinen työnantaja

Paikka auki - osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma 2018-2021 tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä. Tämän toimintamallin tarkoitus on auttaa järjestöjä toimimaan vastuullisina työnantajina.

Käyttötarkoitus: vastuullinen työnantaja toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa työnantajille, kuinka toimia erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja osatyökykyisten kanssa heidän työskennellessä Paikka auki -työntekijänä sosiaali- ja terveysjärjestössä vuoden ajan. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätee myös yleisemmin työelämässä.

Kehittäjät: tutkija, KTT Hans Mäntylä, Nuorten Ystävät, Paikka auki -avustusohjelman koordinaatiohanke.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Vastuullinen työnantaja, infograafi
 • Vastuullinen työnantaja, en ansvarsfull arbetsgivare, en infografik

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Paikka auki -Osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen tukena

Paikka auki: Hyvä työ

Paikka auki:  Osallisuus

Paikka auki: Mentorointinti

Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen osallisuutta tukeva toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

Maakunnallinen malli osatyökykyisen osallisuuden tukemiseksi. 

Käyttötarkoitus: edistää osatyökykyisen yhteiskunnallista, yhteisöllistä ja yksilöllistä osallisuutta sekä työelämään siirtymistä. Toimintamalli on tarkoitettu osatyökykyisille henkilöille, joilla on työ- ja toimintakyvyn vajeita eikä työllistymistä tukevat palvelut tai opinnot ole oikea-aikaisia. Osallisuutta tukee palvelurakenne, jossa asiakas on oikeassa palvelussa, oikea-aikaisesti.

Kehittäjät: Yhdessä hyvä OTE Kymenlaakso ja Etelä-Karjala verkostoineen.

Tämän toimintamallin tarkempi kuvaus ja materiaaleja on tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa.

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Yhdessä hyvä OTE Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteishanke

Tie työelämään 

Työkykykoordinaattori 

Kykyviisari 

Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli opinnoista töihin Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

Maakunnallinen malli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden siirtymiseksi työelämään. 

Käyttötarkoitus: tehostaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opinnoista työelämään siirtymistä. Vahvistaa jo opintojen aikana työelämäyhteistyötä, asiakaslähtöistä monialaista yhteistyötä ja palveluohjausta.

Kehittäjät: Yhdessä hyvä OTE -hanke Kymenlaakso ja Etelä-Karjala verkostoineen.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, yhteistyöverkosto (pdf)
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala (pdf)
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, check-list työllistymisen... (pdf)
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, palveluprosessi (pdf)
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, valmennuspalvelujen kokonaisuus (pdf)
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, modulaarinen työhönvalmennus (pdf)

Tähän toimintamalliin liittyvää muualla verkossa:

Esteetön rekrytointi

Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen työtoiminnasta töihin toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

Maakunnallinen malli osatyökykyisen työllistymisen tukemiseksi. 

Käyttötarkoitus: edistää osatyökykyisten työllistymistä. Osatyökykyisten työllistymistä tukee monialaiseen yhteistyöhön perustuva maakunnallinen asiakaslähtöinen palvelu- ja yhteistyöverkosto. Työllistymistä edistäviä keinoja hyödynnetään tehokkaasti, yhteensovitetaan palveluja sekä vahvistetaan työelämäyhteistyötä.

Kehittäjät: Yhdessä hyvä OTE Kymenlaakso ja Etelä-Karjala verkostoineen.

Tämän toimintamallin materiaalit tällä sivulla alempana Liitetiedostot -kohdassa:

 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, yhteistyöverkosto (pdf)
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, palveluprosessi (pdf)
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, check-list työllistymisen... (pdf)
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, palveluprosessi (pdf)
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, valmennuspalvelujen kokonaisuus (pdf)
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, modulaarinen työhönvalmennus (pdf)
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, OTE-kortti työelämään (pdf)
 • Yhdessä hyvä OTE - Maakunnallinen toimintamalli Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, pajoilta baanalle moniammatillisella tuella (pdf)
Liitetiedostot ja linkit
Yhdessä hyvä OTE - Osallisuuden edistäminen ja työllistymisen mahdollisuudet, posteri
YHO_EK.pdf (991.09 KB)
Pähee OTE - toimintamalli osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi Päijät-Hämeen vammaispalveluissa, mediatoiminta
Mediatoiminta.pdf (506.94 KB)

Aihealueet

Osatyökykyisyys Työllistyminen Osallisuus Kuntouttava työtoiminta Eriarvoisuus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Toimeentulon epävarmuus