Pirkanmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkanmaan maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Alueellinen yhteistyöaula
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Järjestöt
Monialaisuus

Kansikuva: Arjen ja omahoidon tueksi -kuvatunnus osana elintapaohjauksen kokonaisuutta
Toimintamalli
Elintavat
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Kuntoutus
Kotihoito
Etäpalvelu
Ikääntyminen
Kotona asuminen

Asiakaskehittäminen jakautuu mallissa viiteen osaan: Kehittäjäasiakkaat, kokemusasiantuntijuus, asiakaspalaute/sosiaalinen raportointi, yhteisöneuvonta ja asiakasraati
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Aikuissosiaalityö

Ehkäisevän päihdetyön toimintamalli, Pirkanmaa
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ehkäisevä päihdetyö
Yhteiskehittäminen

Kansikuva_EPTn toimintamallin toimeenpanoprosessi
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Elämä edessä Pirkanmaa
Toimintamalli
Mielenterveys
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Monialaisuus
Päihteet ja riippuvuudet

Etähoiva
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Toimintamalli
Etäpalvelu
Asumispalvelut
Vanhuspalvelut
Digitaaliset palvelut

Fysioterapian suoravastaanottomalli
Toimintamalli
Kuntoutus
Fysioterapia
Prosessien kehittäminen
Moniammatillisuus

Huolettaako arki? Sähköisen perhekeskuksen palveluohjauksesta tukea perheiden hyvinvointiin
Toimintamalli
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Vanhemmuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Toimintamalli
Kuntoutus
Etäpalvelu
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen

Ihmisiä tuolissa istumassa
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kuntoutus
Toimintakyky
Yhteistyö

Ilmiölähtöisen kehittämisen toimintamalli
Toimintamalli
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Tietojohtaminen

Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Monialaisuus

Konsulttilääkäri
Toimintamalli
Avosairaanhoito
Asiakaslähtöisyys
Yhteistyö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hoidontarve

Koronan vuoksi palveluiden ulkopuolelle syrjäytyneiden tukeminen
Toimintamalli
Syrjäytyminen
Korona
Matalan kynnyksen palvelu
Moniammatillisuus

Prosessikaavio kotikuntoutusmallin kokonaisuudesta
Toimintamalli
Ikääntyminen
Fysioterapia
Kotihoito
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Osallisuus
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteiskehittäminen
Perhekeskus
Yhteistyö

Lasta odottavien sosiaalityö ja ennakolliset lastensuojeluilmoitukset
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Lastensuojelu
Neuvola

Hyödyt lääkerobotti-pilotista
Toimintamalli
Robotiikka ja tekoäly
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen

Mallinnus nepsy-valmentajakoulutuksen käyneen terveydenhoitajan työnkuvasta neuvolassa ja kouluterveydehuollossa
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Matalan kynnyksen palvelu
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Äitiys- ja lastenpalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto

Mielen hyvinvoinnin passi
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Mielenterveys
Monialaisuus
Ennaltaehkäisy

Mielenterveysongelmien hoitomalli Tampereen kaupungin terveysasemilla
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Mielenterveyden työkalupakki -julkaisun kansikuva
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Minun tiimini palvelun mainos.
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö

Jelppi-malli
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Varhainen tunnistaminen
Perhepalvelut

Vaalea vanha rakennus
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kuvakaappaus kotiutuskoordinaattori-pilotin vastuista (näkyvissä vain osa prosessikaaviosta)
Toimintamalli
Monialaisuus
Tiedonhallinta
Asiakaslähtöisyys
Prosessien kehittäminen
Palvelupolku

Prosessikuvio monialaisesta yhteistyöstä
Toimintamalli
Yhteistyö
Asiakas- ja palveluohjaus

Monialaisen yhteistyön opas
Toimintamalli
Moniammatillisuus

Työpari-ja tiimityö
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Yhteiskehittäminen

Palveluverkko tutuksi -työpajamalli sote-keskuksissa
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Kokemusasiantuntijuus
Kolmas sektori

Toimintamalli
Etäpalvelu
Kotihoito
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kuntoutus

Systeeminen verkostotyön prosessi
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Dialogisuus
Vaikuttavuus
Yhteistyö
Monialaisuus

Perhekeskuksen logo
Toimintamalli
Verkostot
Johtaminen
Perhepalvelut
Indikaattorit

Kuva jossa teksti: Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen porrastus kohtaamisen ja palveluohjauksen tueksi
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Psykososiaalinen tuki

Kuvaus palveluverkoston osa-alueista
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kotihoito
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kotona asuminen

Minun tiimini on asiakkaan tarpeen perusteella koottu tiimi.
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt

Pirkanmaalaisen palvelutarpeen arvioinnin portaat
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi

Pirkanmaan kotikuntoutusmallin prosessikuvaus
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kotona asuminen
Kotihoito
Digitaaliset palvelut
Kuntoutus

Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Apuvälineet
Integraatio

Pirkanmaan nepsytukitiimi
Toimintamalli
Monialaisuus

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluprosessi
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus

Pirkanmaan suun terveydenhuollon työryhmän yhteiskehittämisen keskeiset aikaansaannokset v.2020-2021.
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Yhteistyö
Moniammatillisuus

Pirkanmaan sähköinen perhekeskus
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Saatavuus
Hoitotakuu

Pitkäaikaissairaiden vastaanotto
Toimintamalli
Pitkäaikaissairaat
Vastaanotto
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Terveyspalvelut
Avosairaanhoito

Puoliso neuvolan asiakkaana
Toimintamalli
Äitiys- ja lastenpalvelut
Varhainen puuttuminen
Neuvola
Ennaltaehkäisy
Psykososiaalinen tuki

Monialainen ekosysteemi
Toimintamalli
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelupolku
Yhteistyö

Päiväperho tarjoaa tukea jo raskausajasta ja voi jatkua saumattomasti kouluikään asti.
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Äitiys- ja lastenpalvelut
Monialaisuus
Lastensuojelu
Neuvola

Ryhmäterveysneuvonta osaksi terveystarkastuksia
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin prosessikuvaus lasten, nuorten ja perheiden palveluissa Tampereella
Toimintamalli
Monialaisuus
Arviointi
Prosessien kehittäminen
Palvelutarve
Perhepalvelut

Kuva_kokemusasiantuntijatoimintamalli
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus

Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön kohtaamisen ja palveluohjauksen tuki
Toimintamalli
Perustason mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut

Prosessikaavio sote-työpari -toimintamallista
Toimintamalli
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys
Palvelupolku
Asiakassegmentointi
Vaikuttavuus

STOP- työryhmän mainoskuva
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö

Suun terveydenhuollon Huolitiimi
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Monialaisuus
Yhteistyö

Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Monialaisuus
Yhteistyö
Ennaltaehkäisy
Terveyden edistäminen

Suuntima
Toimintamalli
Asiakassegmentointi
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus

Piirroksessa kuvataan, miten systeemisellä työotteella ammattilaisen taakka kevenee.
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus
Moniammatillisuus

Kansikuva_Tampereen terveysasemien Tiimimalli 2.0
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset
Tiimityö
Saatavuus

Monialaisen yhteistyön onnistumisen keinot
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö

Prosessi
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Tukenasi - Pirkanmaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisverkosto
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveyspalvelut
Monialaisuus

Toimintamalli
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys

Vaikuttajaverkosto
Toimintamalli
Osallisuus

Opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisverkosto
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kohtaamispaikasta yhteisökeskukseksi
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Yhteisöllisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Ennakointi ja tulevaisuustyö

Yhteisöneuvonta Innokylä
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakasosallisuus
Ennaltaehkäisy
Yhteisöllisyys