Pirkanmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkanmaan maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Alueellinen yhteistyöaula
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Järjestöt
Monialaisuus

Ehkäisevän päihdetyön toimintamalli, Pirkanmaa
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ehkäisevä päihdetyö
Yhteiskehittäminen

Elämä edessä Pirkanmaa
Toimintamalli
Mielenterveys
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Monialaisuus
Päihteet ja riippuvuudet

Toimintamalli
Etäpalvelu
Asumispalvelut
Vanhuspalvelut
Digitaaliset palvelut

Fysioterapian suoravastaanottomalli
Toimintamalli
Kuntoutus
Fysioterapia
Prosessien kehittäminen
Moniammatillisuus

Huolettaako arki? Sähköisen perhekeskuksen palveluohjauksesta tukea perheiden hyvinvointiin
Toimintamalli
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Vanhemmuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kuva rakennuksesta
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kahdet kädet
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Psykososiaalinen tuki
Kuntoutus
Etäpalvelu

Toimintamalli
Ikääntyminen
Kuntoutus
Toimintakyky
Yhteistyö

opas esihenkilöille
Toimintamalli
Mielenterveys
Psykososiaalinen menetelmä
Oppilas- ja opiskelijahuolto

Prosessikaavio kotikuntoutusmallin kokonaisuudesta
Toimintamalli
Ikääntyminen
Fysioterapia
Kotihoito
Prosessien kehittäminen

Systeeminen verkostotyön prosessi
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Dialogisuus
Vaikuttavuus
Yhteistyö
Monialaisuus

Mielenterveysongelmien hoitomalli Tampereen kaupungin terveysasemilla
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Mielenterveyden työkalupakki -julkaisun kansikuva
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Vaalea vanha rakennus
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kuvakaappaus kotiutuskoordinaattori-pilotin vastuista (näkyvissä vain osa prosessikaaviosta)
Toimintamalli
Monialaisuus
Tiedonhallinta
Asiakaslähtöisyys
Prosessien kehittäminen
Palvelupolku

Prosessikuvio monialaisesta yhteistyöstä
Toimintamalli
Yhteistyö
Asiakas- ja palveluohjaus

Työpari-ja tiimityö
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Palveluverkko tutuksi -työpajamalli sote-keskuksissa
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Kokemusasiantuntijuus
Kolmas sektori

Kuva jossa teksti: Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen porrastus kohtaamisen ja palveluohjauksen tueksi
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Psykososiaalinen tuki

Kuvaus palveluverkoston osa-alueista
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kotihoito
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kotona asuminen

Minun tiimini
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt

Pirkanmaalaisen palvelutarpeen arvioinnin portaat
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi

Pirkanmaan kotikuntoutusmalli
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kotona asuminen
Kotihoito
Digitaaliset palvelut
Kuntoutus

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Apuvälineet
Integraatio

Pirkanmaan nepsytukitiimi
Toimintamalli
Monialaisuus

Suun terveydenhuollon koulutustyöryhmän keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2020-2022 on kuvattu oheisessa kuvassa.
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Koulutuspalvelut
Moniammatillisuus

Pirkanmaan suun terveydenhuollon työryhmän yhteiskehittämisen keskeiset aikaansaannokset v.2020-2021.
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Yhteistyö
Moniammatillisuus

Pirkanmaan sähköinen perhekeskus
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Saatavuus
Hoitotakuu

Toimintamalli
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Terveyspalvelut
Avosairaanhoito

Päiväperho tarjoaa tukea jo raskausajasta ja voi jatkua saumattomasti kouluikään asti.
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Äitiys- ja lastenpalvelut
Monialaisuus
Lastensuojelu
Neuvola

Ryhmäterveysneuvonta osaksi terveystarkastuksia
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Prosessikaavio sote-työpari -toimintamallista
Toimintamalli
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys
Palvelupolku
Asiakassegmentointi
Vaikuttavuus

Suuntima
Toimintamalli
Asiakassegmentointi
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus

Monialaisen yhteistyön onnistumisen keinot
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö

Prosessi
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Tukenasi - Pirkanmaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisverkosto
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveyspalvelut
Monialaisuus

Toimintamalli
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys

Opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisverkosto
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen