Pirkanmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkanmaan maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Lähitori Arjen tukea ja kohtaamisia
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Ennaltaehkäisy
Neuvonta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

RAI-laatumoduulin käyttö Lähitorille ohjaamisessa
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Kotihoito
Ennaltaehkäisy
Toimintakyky
Psykososiaalinen tuki

Toimintamalli
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Perusterveydenhuolto

Toimintamalli
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Avosairaanhoito

Alueellinen yhteistyöaula
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Järjestöt
Monialaisuus

Kansikuva: Arjen ja omahoidon tueksi -kuvatunnus osana elintapaohjauksen kokonaisuutta
Toimintamalli
Elintavat
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Kuntoutus
Kotihoito
Etäpalvelu
Ikääntyminen
Kotona asuminen

Asiakaskehittäminen jakautuu mallissa viiteen osaan: Kehittäjäasiakkaat, kokemusasiantuntijuus, asiakaspalaute/sosiaalinen raportointi, yhteisöneuvonta ja asiakasraati
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Aikuissosiaalityö

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Robotit

Toimintamalli
Sähköinen asiointi
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Osallisuus
Etäpalvelu

Ehkäisevän päihdetyön toimintamalli, Pirkanmaa
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ehkäisevä päihdetyö
Yhteiskehittäminen

Kansikuva_EPTn toimintamallin toimeenpanoprosessi
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Elämä edessä Pirkanmaa
Toimintamalli
Mielenterveys
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Monialaisuus
Päihteet ja riippuvuudet

Etähoiva
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Toimintamalli
Etäpalvelu
Asumispalvelut
Vanhuspalvelut
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Avosairaanhoito
Itsehoito

Toimintamalli
Terveyskeskukset
Avosairaanhoito
Perusterveydenhuolto

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Hoidontarve
Saatavuus
Saavutettavuus

Huolettaako arki? Sähköisen perhekeskuksen palveluohjauksesta tukea perheiden hyvinvointiin
Toimintamalli
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Vanhemmuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kuvaa lakisääteistä alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen alueella sekä näiden välillä
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteistyö
Ehkäisevä päihdetyö

Kuva rakennuksesta
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Kuntoutus
Etäpalvelu
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen

Ihmisiä tuolissa istumassa
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kuntoutus
Toimintakyky
Yhteistyö

Perhekeskus apuna ilmiöiden taklaamisessa yhteisöllisessä opiskeluhuollossa
Toimintamalli
Osallisuus
Koulut
Opiskeluhuolto
Yhteisöllisyys
Yhteiskehittäminen

Ilmiölähtöisen kehittämisen toimintamalli
Toimintamalli
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Tietojohtaminen

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Perhekeskus

Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Monialaisuus

Konsulttilääkäri
Toimintamalli
Avosairaanhoito
Asiakaslähtöisyys
Yhteistyö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hoidontarve

Koronan vuoksi palveluiden ulkopuolelle syrjäytyneiden tukeminen
Toimintamalli
Syrjäytyminen
Korona
Matalan kynnyksen palvelu
Moniammatillisuus

Prosessikaavio kotikuntoutusmallin kokonaisuudesta
Toimintamalli
Ikääntyminen
Fysioterapia
Kotihoito
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Osallisuus
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteiskehittäminen
Perhekeskus
Yhteistyö

Lasta odottavien sosiaalityö ja ennakolliset lastensuojeluilmoitukset
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Lastensuojelu
Neuvola

Hyödyt lääkerobotti-pilotista
Toimintamalli
Robotiikka ja tekoäly
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen

Onko sinulla tarve raskauden ehkäisyyn? Kaikki alle 25-vuotiaat pirkanmaalaiset saavat maksuttoman ehkäisyn. pirha.fi
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Maksuton ehkäisy

Mallinnus nepsy-valmentajakoulutuksen käyneen terveydenhoitajan työnkuvasta neuvolassa ja kouluterveydehuollossa
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Matalan kynnyksen palvelu
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Äitiys- ja lastenpalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto

Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu

Mielen hyvinvoinnin passi
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Mielenterveys
Monialaisuus
Ennaltaehkäisy

Mielenterveysongelmien hoitomalli Tampereen kaupungin terveysasemilla
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Mielenterveyden työkalupakki -julkaisun kansikuva
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Minun tiimini palvelun mainos.
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö

Minun tiimini -toimintamalli Lempäälässä
Toimintamalli
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt

Jelppi-malli
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Varhainen tunnistaminen
Perhepalvelut

Vaalea vanha rakennus
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kuvakaappaus kotiutuskoordinaattori-pilotin vastuista (näkyvissä vain osa prosessikaaviosta)
Toimintamalli
Monialaisuus
Tiedonhallinta
Asiakaslähtöisyys
Prosessien kehittäminen
Palvelupolku

Prosessikuvio monialaisesta yhteistyöstä
Toimintamalli
Yhteistyö
Asiakas- ja palveluohjaus

Monialaisen yhteistyön prosessikuvaus
Toimintamalli
Moniammatillisuus

MATE-malli Pirkanmaan hyvinvointialueella
Toimintamalli
Kuntoutus
Fysioterapia
Moniammatillisuus
Kotihoito

Kokonaiskuva nepsy-tuen haasteista
Toimintamalli
Fasilitointi ja osallistuminen
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Perhekeskus
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus

Nelikenttä-kuva Omasuuntiman asiakkuuksista
Toimintamalli
Asiakassegmentointi
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito

Toimintamalli
Hoidontarve
Avosairaanhoito

Toimintamalli
Päihdepalvelut
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset

Toimintamalli
Opiskeluhuolto
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Yhteisöllisyys

Työpari-ja tiimityö
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Osaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Käyttäjälähtöisyys

Kuvassa logoja
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Tiedonhallinta

Palveluverkko tutuksi -työpajamalli sote-keskuksissa
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Kokemusasiantuntijuus
Kolmas sektori

Toimintamalli
Etäpalvelu
Kotihoito
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kuntoutus

Pirkanmaan perhekeskus tehdään yhdessä. Piirros, joka havainnollistaa verkostoitumista ja yhdessä tekemistä Pirkanmaan perhekeskuksessa.
Toimintamalli
Maahanmuutto
Perhekeskus
Verkostot
Monialaisuus
Yhteistyö

Kaikki läsnä yhdessä systeemisillä kokouskäytännöillä
Toimintamalli
Johtaminen
Tietojohtaminen
Monialaisuus
Dialogisuus
Perhekeskus

Systeeminen verkostotyön prosessi
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Dialogisuus
Vaikuttavuus
Yhteistyö
Monialaisuus

Tehdään yhdessä perhekeskuksen verkostossa
Toimintamalli
Verkostot
Fasilitointi ja osallistuminen
Johtaminen

Perhekeskuksen logo
Toimintamalli
Verkostot
Johtaminen
Perhepalvelut
Indikaattorit

Kuva jossa teksti: Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen porrastus kohtaamisen ja palveluohjauksen tueksi
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Psykososiaalinen tuki

Fysioterapian mallikuvaus videovastaanotolle ohjautumisesta
Toimintamalli
Fysioterapia
Etäpalvelu
Digitaaliset palvelut
Kuntoutus
Asiakassegmentointi

Kuvaus palveluverkoston osa-alueista
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kotihoito
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kotona asuminen

Minun tiimini kuvaus lyhyesti
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt

Pirkanmaalaisen palvelutarpeen arvioinnin portaat
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma -asiakirjan kansikuva
Toimintamalli
Kulttuurihyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielen hyvinvointi

Pirkanmaan hyvinvointialueen digituen logot
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi

Pirkanmaan hyvinvointialueen ammattilaisen ja asukkaan sote-digituen logot
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Robotiikka ja tekoäly

Fysioterapian suoravastaanottomalli
Toimintamalli
Kuntoutus
Fysioterapia
Prosessien kehittäminen
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Yhteistyö
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Sosiaalihuolto

Pirkanmaan hyvinvointialueen kotikuntoutusmalli
Toimintamalli
Kuntoutus
Fysioterapia
Kotihoito
Moniammatillisuus

Neuvolachat-palvelun toteuttamisen vaiheet - prosessista kuvaus.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Terveydenhuolto
Neuvola
Saavutettavuus

Kuvan taulukossa kuvattuna videovastaanottojen prosessimallit ja prosessimallien käyttöönotto Pirkanmaan hyvinvointialueella.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Saavutettavuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto

Kuntoutuksen yleinen toimintamalli
Toimintamalli
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Yhteistyö
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Apuvälineet
Integraatio

Pirkanmaan nepsytukitiimi
Toimintamalli
Monialaisuus

Seitsemästä erivärisestä sektorista koostuva kulmikas ympyrä, jonka päällä perhe ja perhekeskuksen toimipisteitä: päiväkoti, Kela, kirjasto, järjestö, kirkko, lastensuojelu, sote-keskus ja koulu. Alla teksti: Yhteistyönä löytyy apu monimuotoisempiinkin tarpeisiin.
Toimintamalli
Perhekeskus

Perhekeskuslogon keskellä monimuotoinen perhe, jonka ympärillä perhekeskuksen toimipisteitä: päiväkoti, Kela, kirjasto, järjestö, seurakunta, lastensuojelu, sote-keskus ja koulu. Alla teksti: yhteistyönä löytyy apu monimuotoisempiinkin tarpeisiin.
Toimintamalli
Perhekeskus
Digitaaliset palvelut
Koulutuspalvelut

Piirroskuvana Pirkanmaan kartta, joka on jaettu kolmeen alueeseen: läntinen, pohjoinen ja eteläinen. Kädet kättelevät alueiden yli osoittaen, että alueet tekevät yhteistyötä keskenään. Vieressä teksti: Pirkanmaan perhekeskusalueet.
Toimintamalli
Perhekeskus
Johtaminen
Verkostot
Tietojohtaminen

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluprosessi
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus

Pirkanmaan suun terveydenhuollon työryhmän yhteiskehittämisen keskeiset aikaansaannokset v.2020-2021.
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Yhteistyö
Moniammatillisuus

Pirkanmaan sähköinen perhekeskus
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Tietojohtaminen
Perusterveydenhuolto
Perustason mielenterveyspalvelut

Kokonaiskuva yhtenäisestä systeemisestä lastensuojelun toimintamallista
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Saatavuus
Hoitotakuu

Pitkäaikaissairaiden vastaanotto
Toimintamalli
Pitkäaikaissairaat
Vastaanotto
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Terveyspalvelut
Avosairaanhoito

Puoliso neuvolan asiakkaana
Toimintamalli
Äitiys- ja lastenpalvelut
Varhainen puuttuminen
Neuvola
Ennaltaehkäisy
Psykososiaalinen tuki

Monialainen ekosysteemi
Toimintamalli
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelupolku
Yhteistyö

Toimintamalli
Päihdepalvelut
Moniammatillisuus
Päihteet ja riippuvuudet
Yhteistyö

Päiväperho tarjoaa tukea jo raskausajasta ja voi jatkua saumattomasti kouluikään asti.
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Äitiys- ja lastenpalvelut
Monialaisuus
Lastensuojelu
Neuvola

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Saavutettavuus
Tasa-arvo

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu

Toimintamalli
Perhekeskus
Neuvola
Ryhmätoiminta
Monialaisuus
Vanhemmuus

Ryhmäterveysneuvonta osaksi terveystarkastuksia
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin prosessikuvaus lasten, nuorten ja perheiden palveluissa Tampereella
Toimintamalli
Monialaisuus
Arviointi
Prosessien kehittäminen
Palvelutarve
Perhepalvelut

Kuva_kokemusasiantuntijatoimintamalli
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus

Digituen portaat, joissa kuvattuna digituen tarvitsemisen tasot
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Asiakaslähtöisyys

Prosessikaavio sote-työpari -toimintamallista
Toimintamalli
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys
Palvelupolku
Asiakassegmentointi
Vaikuttavuus

Suun terveydenhuollon "Kerralla enemmän" -vastaanottomalli
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Tiimityö

Suun terveydenhuollon Huolitiimi
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Monialaisuus
Yhteistyö

Suun terveydenhuollon koulutustyöryhmän kansikuva
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Koulutuspalvelut
Moniammatillisuus

Suun terveydenhuollon monialainen systeeminen yhteistyö-malli
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Terveyden edistäminen

Systeemisen toimintamallin tuki- ja koordinaatiomalli
Toimintamalli
Monialaisuus
Yhteistyö
Asiakaslähtöisyys
Osaaminen

Piirroksessa kuvataan, miten systeemisellä työotteella ammattilaisen taakka kevenee.
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus
Moniammatillisuus

Kuvattuna sähköisen ajanvarauksen yhtenäistämisen prosessi vaihe vaiheelta.
Toimintamalli
Saavutettavuus
Digitaaliset palvelut
Terveydenhuolto

Verkkosivun etusivunäkymä
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Sähköinen asiointi

Kuntakierroksen virallinen mainos
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi

Kansikuva_Tampereen terveysasemien Tiimimalli 2.0
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset
Tiimityö
Saatavuus

Monialaisen yhteistyön onnistumisen keinot
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö

Tehosun toimintamallikaavio
Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Hoitotakuu
Avosairaanhoito

Prosessi
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Tukenasi - Pirkanmaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisverkosto
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveyspalvelut
Monialaisuus

Toimintamalli
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys

Kuvan taulukossa kuvattuna chat-palvelun perustamisprosessi Pirkanmaan hyvinvointialueella vaihe vaiheelta.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Saatavuus

Vaikuttajaverkosto
Toimintamalli
Osallisuus

Vanhemmuuden tuen portaat
Toimintamalli
Vanhemmuus
Perhekeskus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Psykososiaalinen tuki
Perhepalvelut

Prosessikuvaus videovastaanottojen systemaattisen edistämisen toimintamallista Pirkanmaan hyvinvointialueella
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Etätyö
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Osaaminen

Opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisverkosto
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kohtaamispaikasta yhteisökeskukseksi
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Yhteisöllisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Ennakointi ja tulevaisuustyö

Yhteisöneuvonta Innokylä
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakasosallisuus
Ennaltaehkäisy
Yhteisöllisyys

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Hoitotakuu