Kansallisten tilaisuuksien materiaalit

 

Investointi 1 aloitusinfo 19.5.2022

Investointi 1 aloitusinfon materiaalit

Kestävän kasvun ohjelman hanketuen ja yhteiskehittämisen yleisinfo 18.5.2022

Yleisinfon materiaalit

Innokylä Suomen kestävän kasvun ohjelman tukena

Ilmoita investointi 4 liittyvä digitaalisten palvelujen nykytilan kartoituksen ja kypsyysarvion yhteyshenkilö kyselyn avulla (linkki kyselyyn) 6.6.2022 mennessä.

 

Liitteet